FANDOM


Mai Thị Thu Thủy là điều phối viên Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 10 và ra về với 1.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau để được một thành ngữ.
• A: Lại nằm • B: Dài lưng
• C: Ăn no • D: Tốn vải
Thứ tự đúng sẽ là:
B: Dài lưng
D: Tốn vải
C: Ăn no
A: Lại nằm

Kết quả là 3 người trả lời đúng. Mai Thị Thu Thủy ở 4 giây 38 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Mai Thị Thu Thủy Sửa đổi

Câu số 1/15 (100.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thành ngữ nào sau đây nói đến việc lúc đầu thì hưng thịnh đàng hoàng, sau thì suy yếu?
• A: Đầu trâu mặt ngựa • B: Đầu Ngô mình Sở
• C: Đầu rồng đuôi tôm • D: Đầu rơi máu chảy
Câu số 2/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một phương tiện chuyên chở cát sỏi trên sông?
• A: Xà lim • B: Xà lan
• C: Xà lệch • D: Xà lách
Câu số 3/15 (300.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tỏ ra do sự rụt rè, định làm điều gì nhưng không dám, là nghĩa của từ nào?
• A: Ngất ngưởng • B: Ngấu nghiến
• C: Ngạn ngát • D: Ngập ngừng
Câu số 4/15 (500.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi" là chu trình phát triển của cái gì?
• A: Cây non • B: Bông hoa
• C: Em bé • D: Phần mềm
Câu số 5/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Trong bài hát thiếu nhi "Chú ếch con" của nhạc sĩ Phan Nhân, thì ếch con ngồi học bài ở đâu?
• A: Hố bom • B: Bờ sông
• C: Dưới bếp • D: Trong nhà
Kết quả thăm dò: A: 55% • B: 15% • C: 12% • D: 18%
Câu số 6/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Môn Hóa học hiện nay, được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông từ chương trình lớp mấy?
• A: Lớp 5 • B: Lớp 8
• C: Lớp 10 • D: Lớp 12
Câu số 7/15 (3.600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loại hoa nào mà Cao Bá Quát đã phải nghiêng đầu bái phục trước cái đẹp mang đầy tính quân tử của nó?
• A: Hoa mai • B: Hoa đào
• C: Hoa quỳnh • D: Hoa hồng
Câu số 8/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
Huyện nào ở Thừa Thiên Huế được coi là thủ phủ của cộng đồng người Pa-cô?
• A: Hương Trà • B: A Lưới
• C: Hương Thủy • D: Phong Điền
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B
Câu số 9/15 (9.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Gọi điện thoại cho người thân"
"Lệ Hải Bà Vương" là tước vương mà nhân dân ta gọi nữ anh hùng dân tộc nào?
• A: Triệu Thị Trinh • B: Lê Chân
• C: Trưng Trắc • D: Bùi Thị Xuân
Gọi điện thoại cho: Mai Thùy Dương
Câu số 10/15 (15.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Giải đua xe vô địch thế giới công thức 1 được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?
• A: 1950 • B: 1960
• C: 1970 • D: 1980
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.