FANDOM


Mai Việt Huy là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 101 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Anh đã trả lời sai ở câu số 7 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Mai Việt Huy Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đăk Lăk nổi tiếng với loại cây gì?
• A: Nhãn lồng • B: Vải thiều
• C: Na bở • D:
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một đồ dùng làm bếp quen thuộc?
• A: Dao cầu • B: Dao phay
• C: Dao động • D: Dao quăng
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ "Ông nói gà, bà nói ..."?
• A: Vịt • B: Chó
• C: Ngan • D: Ngỗng
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên của một trường phái nghệ thuật?
• A: Tối mịt • B: Tối mù
• C: Tối tăm • D: Tối giản
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây không chỉ tên một loài cây?
• A: Đậu tương • B: Đậu bắp
• C: Đậu phụ • D: Đậu đũa
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tên viết tắt tiếng Anh của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội là gì?
• A: HOSE • B: VNI
• C: HNX • D: HNA
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Quốc kì của nước nào sau đây là lá cờ hình vuông?
• A: Thụy Sĩ • B: Thụy Điển
• C: Anh • D: Áo
Kết quả thăm dò: A: 23% • B: 7% • C: 0% • D: 70%
Tiền vị
Phạm Thanh Đông
Thí sinh năm 2018
Mai Việt Huy
Kế vị
Trần Thị Thanh Hiền
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.