FANDOM


Ngô Thành Vinh là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 10 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Ngô Thành Vinh Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong bài đồng dao "Nu na nu nống", bộ phận nào "Không bẩn tí nào/ Được vào đánh trống"?
• A: Mặt • B: Tay
• C: Chân • D: Tóc
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
• A: Trênh trếch • B: Chênh trếch
• C: Trênh chếch • D: Chênh chếch
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài hoa nào được nhắc đến trong câu hát: "Nhớ phố Khâm Thiên đường Nguyễn Du. Những đêm hoa ... thơm nồng"?
• A: Lan • B: Sữa
• C: Sen • D: Hồng
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ: "Ngậm bồ hòn làm ..."?
• A: Chua • B: Đắng
• C: Cay • D: Ngọt
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải là động vật có vú?
• A: Cá voi • B: Cá heo
• C: Rái cá • D: Bạch tuộc
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Nước nào sau đây theo chế độ quân chủ lập hiến?
• A: Hà Lan • B: Pháp
• C: Đức • D: Mỹ
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Dao cầu, thuyền tán là những dụng cụ của người làm nghề gì trước kia?
• A: Thầy thuốc • B: Thầy đồ
• C: Ngư dân • D: Nông dân
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân" và "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Đồ uống nào được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại?
• A: Cà phê vợt • B: Trà đen
• C: Cà phê Ả Rập • D: Chè sâm
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Trọng Quân;
Kết quả thăm dò: A: 30% • B: 10% • C: 60% • D: 0%
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Chỉ số Henley được áp dụng trong việc xếp hạng ở lĩnh vực gì trên thế giới?
• A: Năng lực cạnh tranh toàn cầu • B: Quyền lực của hộ chiếu
• C: Tự do báo chí • D: Mức độ ô nhiễm môi trường
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Lễ hội Festa là lễ hội mua sắm thường niên được tổ chức ở quốc gia nào?
• A: Tây Ban Nha • B: Hàn Quốc
• C: Argentina • D: Nhật Bản
Tiền vị
Nguyễn Hồng Thái
Thí sinh năm 2019
Ngô Thành Vinh
Kế vị
Cee Jay
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.