FANDOM


Nguyễn Đức Lộc là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 11 và ra về với 22.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Đức Lộc Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải tên một loại bút viết?
• A: Bút bi • B: Bút chì
• C: Bút lục • D: Bút lông
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao: "Đất xấu chẳng nặn nên .../ Anh đi lấy vợ cho tôi lấy chồng"?
• A: Bát • B: Mâm
• C: Nồi • D: Chõ
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Đâu là từ viết đúng chính tả?
• A: Dấu giếm • B: Giấu giếm
• C: Giấu diếm • D: Dấu diếm
Kết quả thăm dò: A: 6% • B: 59% • C: 29% • D: 6%
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu thành ngữ nào có ý nghĩa khác với những câu còn lại?
• A: Môi hở răng lạnh • B: Máu chảy ruột mềm
• C: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ • D: Đục nước béo cò
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Kim loại nào sau đây có tác dụng khử độc?
• A: Đồng • B: Bạc
• C: Sắt • D: Chì
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Lăng mộ của vị hoàng đế nào khi khai quật có một đội quân đất sét nung trong đó?
• A: Tần Thủy Hoàng • B: Cyrus Đại đế
• C: Hoàng đế Jahangir • D: Hoàng đế La Mã Hadrian
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay có bao nhiêu tầng?
• A: 65 • B: 72
• C: 81 • D: 94
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trước khi mất, vua Quang Trung dự định xây dựng kinh đô mới với tên gọi "Phượng Hoàng Trung Đô", nay thuộc thành phố nào?
• A: Vinh • B: Huế
• C: Đà Nẵng • D: Đồng Hới
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Giải thưởng "Thí sinh được yêu thích nhất" của cuộc thi Sao Mai 2019 đã thuộc về thí sinh nào?
• A: Nguyễn Vũ Hà Giang • B: Trần Phương Mai
• C: Quách Mai Thy • D: Trương Thùy Dương
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, C
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Núi Kilimanjaro cao nhất châu Phi nằm ở nước nào?
• A: Nam Phi • B: Tanzania
• C: Zimbabwe • D: Ghana
Gọi điện thoại cho: Lại Quý Dương
Câu số 11/15 (30.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tháng ăn chay Ramadan là tháng thứ mấy theo lịch âm của người Hồi giáo?
• A: 7 • B: 8
• C: 9 • D: 10
Tiền vị
Phùng Khánh Linh
Thí sinh năm 2019
Nguyễn Đức Lộc
Kế vị
Phạm Văn Quang
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.