FANDOM


Nguyễn Anh Hoàng Sơn là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 53 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Anh đã trả lời sai ở câu số 7 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Anh Hoàng Sơn Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây để chỉ vẻ đẹp của người phụ nữ?
• A: Yêu tinh • B: Yêu ma
• C: Yêu quái • D: Yêu kiều
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Điện ảnh còn được gọi là gì?
• A: Nghệ thuật thứ bảy • B: Kiến thức thứ bảy
• C: Văn hóa thứ bảy • D: Giải trí thứ bảy
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu: "Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy ..."?
• A: • B: Thầy
• C: Trường • D: Lớp
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loài động vật?
• A: Sách • B: Vở
• C: Báo • D: Truyện
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hồ Hoàn Kiếm từng có tên là gì?
• A: Lục Thủy • B: Thanh Thủy
• C: Lam Thủy • D: Ngọc Thủy
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
"Thiên đô chiếu" do vị vua nào ban hành?
• A: Lý Thái Tổ • B: Trần Thái Tông
• C: Lê Đại Hành • D: Lê Thái Tổ
Gọi điện thoại cho: Hoàng Thị Bạch Tuyết
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Đâu là một phát minh ra đời năm 1973?
• A: Lò vi sóng • B: Điện thoại di động
• C: Điện thoại cố định • D: Máy giặt
Kết quả thăm dò: A: 9% • B: 22% • C: 65% • D: 4%
Tiền vị
Phạm Hoài Nam
Thí sinh năm 2018
Nguyễn Anh Hoàng Sơn
Kế vị
Hồ Thị Xuân Nga
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.