FANDOM


15px-Disambig.svg.png Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Anh Tuấn (định hướng)

Nguyễn Anh Tuấn là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 7 và ra về với 1.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các cụm từ sau để được một thành ngữ.
• A: Ông nghè • B: Chưa đỗ
• C: Hàng tổng • D: Đã đe
Thứ tự đúng sẽ là:
B: Chưa đỗ
A: Ông nghè
D: Đã đe
C: Hàng tổng

Kết quả là 6 người trả lời đúng. Nguyễn Anh Tuấn ở 2 giây 98 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Nguyễn Anh Tuấn Sửa đổi

Câu số 1/15 (100.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Môn nào sau đây không nằm trong chương trình học của lớp 1?
• A: Tiếng Việt • B: Toán
• C: Vật lí • D: Chính tả
Câu số 2/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Theo ngụ ngôn La-phông-ten thì con cáo đã chê loại quả gì còn xanh?
• A: Táo • B: Mít
• C: Ổi • D: Nho
Câu số 3/15 (300.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài nào sau đây không có tên trong sách đỏ Việt Nam?
• A: Gấu ngựa • B: Hươu sao
• C: Lợn nái • D: Trăn gấm
Câu số 4/15 (500.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Từ nào còn thiếu trong câu sau: "Ai ơi chơi lấy kẻo già/ ... mọc có lứa, người ta có thì"?
• A: Khoai • B: Măng
• C: Sắn • D: Mía
Kết quả thăm dò: A: 10% • B: 84% • C: 3% • D: 3%
Câu số 5/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Theo luật quốc tế thì môn thể thao nào sau đây khi thi đấu mỗi đội chỉ có năm người trên sân?
• A: Bóng đá • B: Bóng bàn
• C: Quần vợt • D: Bóng rổ
Câu số 6/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Tháp nào sau đây ở Huế?
• A: Tháp Rùa • B: Tháp Phổ Minh
• C: Tháp Bút • D: Tháp Phước Duyên
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Đức Minh
Câu số 7/15 (3.600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Còn 1 quyền trợ giúp (Tư vấn tại chỗ)
Ai là tác giả của ca khúc "12 giờ", "Thành thị", "Yêu"?
• A: Nguyễn Duy Hùng • B: Võ Thiện Thanh
• C: Nguyễn Xinh Xô • D: Lưu Hà An
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.