FANDOM


15px-Disambig.svg.png Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Anh Tuấn (định hướng)

Nguyễn Anh Tuấn là giảng viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 9 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các loại gỗ sau theo thứ tự xuất hiện trong từ điển.
• A: Sến • B: Táu
• C: Đinh • D: Lim
Thứ tự đúng sẽ là:
C: Đinh
D: Lim
A: Sến
B: Táu

Kết quả là 7 người trả lời đúng. Nguyễn Anh Tuấn ở 3 giây 03 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Nguyễn Anh Tuấn Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một tác phẩm của nhà văn Ngô Tất Tố?
• A: Mất điện • B: Tắt đèn
• C: Thổi nến • D: Châm đèn
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người ta thường không nuôi nhốt con vật nào?
• A: Vịt • B: Ngan
• C: Thiên nga • D: Ngỗng
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Tham bát bỏ ..." gì?
• A: Đũa • B: Nồi
• C: Mâm • D: Thìa
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên gọi của một loại giấm dùng làm gia vị?
• A: Bông • B: Bồng
• C: Bống • D: Bỗng
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Nhân vật Harry Potter là ai?
• A: Phù thủy • B: Người dơi
• C: Mèo máy • D: Người nhện
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một tính từ?
• A: Hành dinh • B: Hành chính
• C: Hành giả • D: Hành khách
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường nào?
• A: Đường cao • B: Đường phân giác
• C: Đường trung tuyến • D: Đường trung trực
Kết quả của tổ tư vấn: D, D, D
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trận vòng cung Kursk là trận đánh tổng lực giữa binh chủng nào của hai phe Xô - Đức?
• A: Xe tăng • B: Kị binh
• C: Bộ binh • D: Công binh
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Gọi điện thoại cho người thân"
Còn 1 quyền trợ giúp (Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay)
"Cô Năm Bắc" là tên gọi khác của nữ chiến sĩ cách mạng anh hùng nào?
• A: Nguyễn Thị Bắc • B: Nguyễn Thị Minh Khai
• C: Nguyễn Thị Giang • D: Lê Thị Đàn
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Thị Thu Hương
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.