FANDOM


15px-Disambig.svg.png Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Anh Tuấn (định hướng)

Nguyễn Anh Tuấn là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 9 và ra về với 10.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Anh Tuấn Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hiện tượng Mặt Trăng che khuất hoàn toàn hay một phần Mặt Trời gọi là gì?
• A: Nhật thực • B: Hàn thực
• C: Khất thực • D: Trung thực
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Ngày nào trong năm ở nước ta còn được gọi là ngày Tết Độc lập?
• A: 3/2 • B: 19/8
• C: 2/9 • D: 30/4
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải tên một loài thực vật?
• A: Cây bằng lăng • B: Cây phả hệ
• C: Cây sầu riêng • D: Cây cà chua
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cụm từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ: "Chớp đông nhay nháy/ ... thì mưa"?
• A: Chó sủa • B: Vịt kêu
• C: Lợn ngáy • D: Gà gáy
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cây gậy của Tôn Ngộ Không có tên là gì?
• A: May Mắn • B: Vĩnh Cửu
• C: Như Ý • D: Cát Tường
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Họa sĩ nào của Việt Nam gắn liền với những tác phẩm về phố cổ Hà Nội?
• A: Bùi Xuân Phái • B: Tô Ngọc Vân
• C: Nguyễn Sáng • D: Nguyễn Gia Trí
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Ngày 5 tháng 6 hàng năm là ngày gì?
• A: Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học • B: Ngày Trái Đất
• C: Ngày Đại dương Thế giới • D: Ngày Môi trường thế giới
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Câu "To be or not to be - Tồn tại hay không tồn tại" xuất hiện trong tác phẩm nào của William Shakespeare?
• A: Romeo và Juliet • B: Hamlet
• C: Macbeth • D: Giấc mộng đêm hè
Các nhà thông thái (Trương Anh Ngọc và Nguyễn Quốc Chí) trợ giúp: B
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân" và "Hỏi ý kiến bạn đồng hành", sau đó dừng cuộc chơi
Các thương nhân Nhật ở thế kỉ XVII đã sử dụng loại thuyền nào để tới Hội An?
• A: Châu Nhật thuyền • B: Châu ấn thuyền
• C: Châu báu thuyền • D: Châu thương thuyền
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Xuân Hà;
Bạn đồng hành: Hồ Thanh Tú
Tiền vị
Trần Kim Liên
Thí sinh năm 2020
Nguyễn Anh Tuấn
Kế vị
Đỗ Thị Huyền Trang
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.