Wiki Ai là triệu phú
Advertisement
Disambig.svgĐối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Anh Tuấn (định hướng)

Nguyễn Anh Tuấn là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 9 và ra về với 10.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Anh Tuấn[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hiện tượng Mặt Trăng che khuất hoàn toàn hay một phần Mặt Trời gọi là gì?
• A: Nhật thực • B: Hàn thực
• C: Khất thực • D: Trung thực
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Ngày nào trong năm ở nước ta còn được gọi là ngày Tết Độc lập?
• A: 3/2 • B: 19/8
• C: 2/9 • D: 30/4
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải tên một loài thực vật?
• A: Cây bằng lăng • B: Cây phả hệ
• C: Cây sầu riêng • D: Cây cà chua
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cụm từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ: "Chớp đông nhay nháy/ ... thì mưa"?
• A: Chó sủa • B: Vịt kêu
• C: Lợn ngáy • D: Gà gáy
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cây gậy của Tôn Ngộ Không có tên là gì?
• A: May Mắn • B: Vĩnh Cửu
• C: Như Ý • D: Cát Tường
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Họa sĩ nào của Việt Nam gắn liền với những tác phẩm về phố cổ Hà Nội?
• A: Bùi Xuân Phái • B: Tô Ngọc Vân
• C: Nguyễn Sáng • D: Nguyễn Gia Trí
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Ngày 5 tháng 6 hàng năm là ngày gì?
• A: Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học • B: Ngày Trái Đất
• C: Ngày Đại dương Thế giới • D: Ngày Môi trường thế giới
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Câu "To be or not to be - Tồn tại hay không tồn tại" xuất hiện trong tác phẩm nào của William Shakespeare?
• A: Romeo và Juliet • B: Hamlet
• C: Macbeth • D: Giấc mộng đêm hè
Các nhà thông thái (Trương Anh Ngọc và Nguyễn Quốc Chí) trợ giúp: B
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân" và "Hỏi ý kiến bạn đồng hành", sau đó dừng cuộc chơi
Các thương nhân Nhật ở thế kỉ XVII đã sử dụng loại thuyền nào để tới Hội An?
• A: Châu Nhật thuyền • B: Châu Ấn thuyền
• C: Châu báu thuyền • D: Châu thương thuyền
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Xuân Hà;
Bạn đồng hành: Hồ Thanh Tú
Trước
Trần Kim Liên
Thí sinh năm 2020
Nguyễn Anh Tuấn
Kế tiếp
Đỗ Thị Huyền Trang
Advertisement