FANDOM


Nguyễn Bích Liên là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 95 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Chị đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Bích Liên Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu thành ngữ nào chỉ việc khuyên răn dạy dỗ không có tác dụng chỉ phí công?
• A: Nước đổ đầu vịt • B: Nước chảy chỗ trũng
• C: Nước chảy đá mòn • D: Nước đến chân mới nhảy
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại bánh nổi tiếng của Pháp?
• A: Sừng tê giác • B: Sừng hươu
• C: Sừng bò • D: Sừng nai
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Quay đều quay đều quay đều. Mối tình ngày xưa yêu dấu" là những câu hát trong bài hát nào?
• A: Xe đạp ơi • B: Xe máy ơi
• C: Ô tô ơi • D: Taxi ơi
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên của một dòng tranh dân gian Việt Nam?
• A: Hàng Thiếc • B: Hàng Thùng
• C: Hàng Trống • D: Hàng Đồng
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong phần mềm Microsoft Word ở chế độ tiếng Việt, để gõ dấu sắc ta gõ phím gì?
• A: S • B: R
• C: X • D: J
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Thành phố Mỹ Tho nổi tiếng với đặc sản nào sau đây?
• A: Đường thốt nốt • B: Cốm dẹt
• C: Hủ tiếu • D: Dừa sáp
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, C
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Cây đàn Ukulele có nguồn gốc từ đâu?
• A: Nam Phi • B: Mexico
• C: Hawaii • D: Bahamas
Gọi điện thoại cho: Phạm Thành Phương
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
"Cà na" là cách người Nam Bộ gọi loại quả nào sau đây?
• A: • B: Trám
• C: Mận hậu • D: Đào
Kết quả thăm dò: A: 30% • B: 45% • C: 22% • D: 3%
Tiền vị
Lê Thanh Sơn
Thí sinh năm 2018
Nguyễn Bích Liên
Kế vị
Nguyễn Thế Viễn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.