FANDOM


Nguyễn Huy Hòa là cán bộ tại Ngân hàng BIDV, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau để được tên một bài thơ của Trần Đăng Khoa.
• A: Trăng • B: Nhà em
• C: Sáng • D: Sân
Thứ tự đúng sẽ là:
A: Trăng
C: Sáng
D: Sân
B: Nhà em

Kết quả là 8 người trả lời đúng. Nguyễn Huy Hòa ở 4 giây 17 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Nguyễn Huy Hòa Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại bánh?
• A: Bọc • B: Bị
• C: Búi • D: Bao
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cơm để quá lửa có thể dẫn tới hiện tượng gì?
• A: Khế • B: Khệ
• C: Khê • D: Khề
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một dãy núi ở Đà Nẵng?
• A: Nhị Hành Sơn • B: Tam Hành Sơn
• C: Tứ Hành Sơn • D: Ngũ Hành Sơn
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người ta có thể làm dấm ăn từ loại quả nào sau đây?
• A: Bàng • B: Chuối
• C: Cau • D: Xà cừ
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong tiếng Anh thì "dog" là để chỉ loài động vật nào?
• A: Mèo • B: Voi
• C: Rắn • D: Chó
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tay vợt cầu lông duy nhất của Việt Nam giành quyền tham gia Olympic 2012 là ai?
• A: Nguyễn Tiến Minh • B: Nguyễn Hoàng Nam
• C: Đào Mạnh Thắng • D: Bùi Bằng Đức
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Tư vấn tại chỗ"
Quốc gia nào đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm 2012?
• A: Myanmar • B: Campuchia
• C: Việt Nam • D: Brunei Darussalam
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Còn 2 quyền trợ giúp (Gọi điện thoại cho người thân và Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay)
"Tuyết Giang phu tử" là danh hiệu được học trò dùng để tôn xưng ai?
• A: Nguyễn Thiếp • B: Đào Duy Từ
• C: Nguyễn Bỉnh Khiêm • D: Nguyễn Dữ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.