Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Nguyễn Lê Hồng Minh là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 10 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Lê Hồng Minh[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại nấm?
• A: Kim chỉ • B: Kim tiêm
• C: Kim châm • D: Kim khâu
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu thần chú "Khắc nhập, khắc nhập" và "Khắc xuất, khắc xuất" xuất hiện trong truyện cổ tích nào?
• A: Cây khế • B: Cây tre trăm đốt
• C: Sự tích trầu cau • D: Sự tích cây vú sữa
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thông thường ruột quả nào không có hạt?
• A: Xoài • B: Mít
• C: Ổi • D: Dừa
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Địa danh nào được nhắc tới trong hai câu thơ: "... đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ"?
• A: Tháp Chàm • B: Tháp Mười
• C: Tháp Nhạn • D: Tháp Rùa
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây không phải là động từ?
• A: Đậu • B: Đỗ
• C: Lạc • D: Vừng
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Chữ Ambulance trên xe cứu thương thường được viết như thế nào?
• A: Viết tắt • B: Viết ngược
• C: Viết bằng kí hiệu • D: Viết dọc từng chữ cái
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Hoa huệ tây là tên gọi khác của hoa nào?
• A: Hoa súng • B: Hoa rum
• C: Hoa loa kèn • D: Hoa tulip
Bạn đồng hành: Đỗ Phương Linh
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Lễ hội Carnival mùa đông lần đầu tiên được tổ chức ở tỉnh nào nước ta?
• A: Khánh Hòa • B: Ninh Bình
• C: Quảng Ninh • D: Bà Rịa - Vũng Tàu
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Trà My
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Tác phẩm "Cuốn theo chiều gió" lấy bối cảnh là sự kiện lịch sử nào?
• A: Chiến tranh thế giới thứ nhất • B: Chiến tranh thế giới thứ hai
• C: Chiến tranh Cách mạng Mỹ • D: Nội chiến Mỹ
Các nhà thông thái (Trần Thành Nam và Nguyễn Minh Hải) trợ giúp: D
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Ngày 16/11 hàng năm là ngày gì?
• A: Ngày Quốc tế khoan dung • B: Ngày quốc tế người cao tuổi
• C: Ngày Quốc tế về Rừng • D: Ngày Nước Thế giới
Trước
N/A
Thí sinh năm 2021
Nguyễn Lê Hồng Minh
Kế tiếp
N/A
Advertisement