Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Nguyễn Lê Tuấn là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 10 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Lê Tuấn[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải tên một loài động vật?
• A: Hải sâm • B: Hải quỳ
• C: Hải cẩu • D: Hải đường
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Theo phương ngữ Nam Bộ, "chà bông" là cái gì?
• A: Hành phi • B: Lạc rang
• C: Vừng • D: Ruốc
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao: "Con gà cục tác lá chanh/ Con lợn ủn ỉn mua ... cho tôi"?
• A: Hành • B: Riềng
• C: Gừng • D: Tỏi
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Lực hút do Trái Đất tác dụng lên một vật trên mặt đất gọi là gì?
• A: Bạo lực • B: Điện lực
• C: Vũ lực • D: Trọng lực
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực của cơ thể người?
• A: Ruột non • B: Phổi
• C: Thận • D: Dạ dày
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Viễn Châu, Trần Hữu Trang, Thu An là những soạn giả nổi tiếng trong lĩnh vực nào?
• A: Ca Huế • B: Cải lương
• C: Kịch nói • D: Bài chòi
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loại nguyên liệu nào không thể thiếu trong món bánh đập, một đặc sản của miền Trung?
• A: Mì Quảng • B: Bánh tráng nướng
• C: Lá hẹ • D: Mắm ruốc
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Lò phản ứng hạt nhân duy nhất ở Việt Nam hiện nằm ở đâu?
• A: Bình Thuận • B: Đồng Nai
• C: Lâm Đồng • D: Ninh Thuận
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân" và "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Công nghệ CGI được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực gì dưới đây?
• A: Y học • B: Giáo dục
• C: Giải trí • D: Thể thao
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Lê Thanh Ba;
Các nhà thông thái (Hà Việt Hoàng và Trần Thành Nam) trợ giúp: C
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Năm 2018, Trung Quốc đã ứng dụng kĩ thuật nhân bản vô tính tạo ra con vật nào?
• A: Cừu • B: Ngựa
• C: Chó • D: Khỉ
Bạn đồng hành: Lê Thị Minh Hiếu
Trước
Trần Cao Trí
Thí sinh năm 2020
Nguyễn Lê Tuấn
Kế tiếp
N/A
Advertisement