FANDOM


Nguyễn Mạnh Hùng là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 11 và ra về với 22.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Mạnh Hùng Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại quạt phổ biến ở thời bao cấp?
• A: Con gián • B: Con cóc
• C: Con chuột • D: Con vịt
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Chữ "bán" trong từ nào sau đây không có nghĩa là "đổi hàng hóa để lấy tiền"?
• A: Bán buôn • B: Bán dạo
• C: Bán nguyệt • D: Bán lẻ
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thành phố nào trực thuộc Trung ương?
• A: Bắc Ninh • B: Cần Thơ
• C: Lào Cai • D: Bình Dương
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Những người nói nhiều, nói luyên thuyên luôn miệng được gọi là gì?
• A: Ba chìm bảy nổi • B: Ba que xỏ lá
• C: Ba chân bốn cẳng • D: Ba hoa chích chòe
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người ta có thể trồng được cây mới từ lá của loài cây nào sau đây?
• A: Cây cau • B: Cây bưởi
• C: Cây ổi • D: Cây lá bỏng
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Di tích lịch sử văn hóa Đền Nghè thờ nữ tướng Lê Chân nằm ở thành phố nào?
• A: Hà Nội • B: Hải Phòng
• C: Thái Bình • D: Nam Định
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân" và "50:50"
Đàn Cello còn có tên gọi khác là gì?
• A: Trung hồ cầm • B: Vĩ cầm trầm
• C: Vĩ cầm • D: Đại hồ cầm
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Thị Dương
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hồ nào là hồ tự nhiên có diện tích lớn nhất Việt Nam?
• A: Hồ Trị An • B: Hồ Ba Bể
• C: Hồ T'Nưng • D: Hồ Thác Bà
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Hiện tại, luật lệ giao thông của đất nước nào sau đây vẫn cho phép lưu thông bên trái đường?
• A: Mông Cổ • B: Ai Cập
• C: Myanmar • D: Indonesia
Kết quả thăm dò: A: 21% • B: 16% • C: 37% • D: 26%
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Tính đến năm 2018, câu lạc bộ bóng đá nào của nước Anh chưa từng đoạt Cúp C1 (UEFA Champions League)?
• A: Celtic • B: Nottingham Forest
• C: Manchester City • D: Aston Villa
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, C
Câu số 11/15 (30.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thể thơ Hàn luật (một dạng thơ chữ Nôm cải biến) được bắt đầu từ thời đại nào trong lịch sử nước ta?
• A: Trần • B:
• C: Hậu Lê • D: Mạc
Tiền vị
Vũ Quang Long
Thí sinh năm 2019
Nguyễn Mạnh Hùng
Kế vị
Hồ Việt Bình
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.