Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Nguyễn Quốc Huy là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 10 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Quốc Huy[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hạt nào: "Cũng gọi là hạt. Không cầm được đâu. Làm nên ao sâu. Làm nên hồ rộng"?
• A: Hạt vừng • B: Hạt thóc
• C: Hạt tiêu • D: Hạt mưa
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào viết đúng chính tả tiếng Việt?
• A: Liều nĩnh • B: Niều nĩnh
• C: Liều lĩnh • D: Niều lĩnh
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại hình nghệ thuật dân gian?
• A: Rối ren • B: Rối nước
• C: Rối trí • D: Rối loạn
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Một số loài mối, mọt thường phá hoại đồ dùng làm bằng chất liệu nào sau đây trong gia đình?
• A: Gỗ • B: Thép
• C: Sứ • D: Gạch
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trái Đất có hình dạng gần giống nhất với hình nào sau đây?
• A: Hình tứ diện • B: Hình trụ
• C: Hình lập phương • D: Hình cầu

Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Đảo Guam là lãnh thổ hải ngoại tại khu vực Tây Thái Bình Dương của quốc gia nào?
• A: Anh • B: Pháp
• C: Mỹ • D: Nga
Bạn đồng hành: Trịnh Xuân Thủy
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Gọi điện thoại cho người thân"
Đâu là tên một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?
• A: Mưa bay tháp cổ • B: Mưa hồng
• C: Mưa chiều miền Trung • D: Mưa trên phố Huế
Gọi điện thoại cho: Đỗ Hoài Biên
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Kyudo là môn võ Nhật Bản sử dụng loại vũ khí gì?
• A: Cung tên • B: Gậy gỗ
• C: Giáo • D: Kiếm
Các nhà thông thái (Trương Anh Ngọc và Hà Việt Hoàng) trợ giúp: A
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trần Khâm là tên thật của vị vua nào?
• A: Trần Thái Tông • B: Trần Thánh Tông
• C: Trần Nhân Tông • D: Trần Anh Tông
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Địa phương nào ở nước ta có 3 lần liên tiếp nằm trong nhóm 21 đô thị có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu của thế giới?
• A: Đà Nẵng • B: Quảng Ninh
• C: TP. Hồ Chí Minh • D: Bình Dương

Hình ảnh[]

Hình ảnh khác của Nguyễn Quốc Huy

Trước
N/A
Thí sinh năm 2021
Nguyễn Quốc Huy
Kế tiếp
N/A
Advertisement