Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Nguyễn Quốc Thuận là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Quốc Thuận[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt?
• A: Sản suất • B: Xản xuất
• C: Sản xuất • D: Xản suất
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài động vật nào sau đây có mai?
• A: Ếch • B: Rùa
• C: Nhện • D: Rắn
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một bức tranh dân gian Đông Hồ?
• A: Đám cưới mèo • B: Đám cưới ngựa
• C: Đám cưới trâu • D: Đám cưới chuột
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trên bản đồ thế giới, Việt Nam có hình dạng gần giống với chữ gì?
• A: S • B: U
• C: V • D: L
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ: "Phi thương ..."?
• A: Bất khuất • B: Bất phú
• C: Bất tận • D: Bất bại
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Trên logo hiện tại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có biểu tượng con rắn quấn quanh vật gì?
• A: Cành cây thuốc • B: Bơm kim tiêm
• C: Ngôi nhà • D: Cây gậy
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Lễ hội Lam Kinh ở Thanh Hóa được tổ chức để tưởng nhứo vị anh hùng dân tộc và cũng là vị vua nào?
• A: Lê Thái Tổ • B: Nguyễn Trãi
• C: Lê Lai • D: Hồ Quý Ly
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Thị Thu Phương
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Trong Bảng xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henley năm 2021, hộ chiếu nước nào được đánh giá là quyền lực nhất thế giới?
• A: Nhật Bản • B: Singapore
• C: Đức • D: Hàn Quốc
Bạn đồng hành: Nguyễn Quốc Tuấn
Trước
N/A
Thí sinh năm 2021
Nguyễn Quốc Thuận
Kế tiếp
N/A
Advertisement