FANDOM


Nguyễn Quang Diện là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 9 và ra về với 10.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Quang Diện Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Khi thầy viết bảng" là câu mở đầu bài hát nào sau đây?
• A: Thầy cô ơi • B: Bụi phấn
• C: Bài học đầu tiên • D: Mong ước kỉ niệm xưa
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là loài hoa đặc trưng cho vùng núi Hà Giang?
• A: Pơ lang • B: Dã quỳ
• C: Tam giác mạch • D: Cúc họa mi
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con vật nào được nhắc đến trong câu: "... xe cát biển Đông/ Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì"?
• A: Hải li • B: Hải cẩu
• C: Hà mã • D: Dã tràng
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một phương pháp trồng rau?
• A: Thủy đậu • B: Thủy ngân
• C: Thủy canh • D: Thủy mặc
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Món ăn nào sau đây được làm từ ngô?
• A: Pa pỉnh tộp • B: Mèn mén
• C: Nậm pịa • D: Thắng cố
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Cô bé Totto-chan, nhân vật chính trong tác phẩm "Totto-chan: cô bé ngồi bên cửa sổ", theo học bậc học nào?
• A: Tiểu học • B: Trung học
• C: Đại học • D: Cao học
Kết quả thăm dò: A: 93% • B: 0% • C: 0% • D: 7%
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
"Đại bàng trắng" là biệt danh của đội bóng nào sau đây?
• A: Ba Lan • B: Na Uy
• C: Thụy Điển • D: Ukraina
Kết quả của tổ tư vấn: A, A, A
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Gọi điện thoại cho người thân"
Câu thơ: "Mồ hôi mà đổ xuống đồng/ Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương" do ai sáng tác?
• A: Tế Hanh • B: Tố Hữu
• C: Thanh Tịnh • D: Chính Hữu
Gọi điện thoại cho: Đoàn Lê Quỳnh
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian - Dừng cuộc chơi
Cây cầu Thiên Sinh bắc qua con sông/suối nào nằm trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc?
• A: Nậm Thi • B: Nho Quế
• C: Quây Sơn • D: Lũng Pô
Tiền vị
Nguyễn Thành Nguyên
Thí sinh năm 2019
Nguyễn Quang Diện
Kế vị
Kiều Vũ Mạnh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.