Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Nguyễn Sỹ Cường là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Sỹ Cường[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Quả nào có nhiều hạt nhất?
• A: Thanh long • B: Hồng xiêm
• C: Na • D: Táo
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong quân đội, cấp bậc nào sau đây cao hơn cả?
• A: Đại úy • B: Hạ sĩ
• C: Thượng úy • D: Thiếu tá
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ sau: "Ăn cơm nhà, vác ... hàng tổng"?
• A: Sáo trúc • B: Loa phường
• C: Kèn đồng • D: Tù và
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Muối ăn chứa lượng phù hợp nguyên tố nào sau đây sẽ tốt cho tuyến giáp của người?
• A: Thủy ngân • B: Iốt
• C: Arsen • D: Chì
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là phiên âm tiếng Việt của một định luật vật lí?
• A: Ôm • B: Chơi
• C: Ăn • D: Hôn
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Làng cổ nào nổi tiếng với nghề nuôi, bắt rắn?
• A: Lệ Mật • B: Đường Lâm
• C: Cự Đà • D: Cổ Loa
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Trụ sở của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA được đặt tại thành phố nào?
• A: Milan • B: Geneve
• C: Zurich • D: Madrid
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Xin ý kiến của những nhà thông thái", "Gọi điện thoại cho người thân" và "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Bài hát "Tình ca" của nhạc sĩ Hoàng Việt nhắc đến mùa nào trong năm?
• A: Mùa xuân • B: Mùa hạ
• C: Mùa thu • D: Mùa đông
Các nhà thông thái (Hà Việt Hoàng và Vũ Quỳnh Hương) trợ giúp: C;
Gọi điện thoại cho: Cao Nhật Quang;
Bạn đồng hành: Trịnh Tùng Linh
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Công dân nước nào bị cấm hút thuốc hoàn toàn tại tất cả mọi nơi và dưới mọi hình thức?
• A: Mỹ • B: Pháp
• C: Nhật Bản • D: Bhutan
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian - Dừng cuộc chơi
Vị vua nào có thời gian tại vị ngắn nhất trong số 13 vị vua triều Nguyễn?
• A: Tự Đức • B: Dục Đức
• C: Hiệp Hòa • D: Kiến Phúc
Trước
Đinh Công Mạnh
Thí sinh năm 2020
Nguyễn Sỹ Cường
Kế tiếp
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Advertisement