Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Nguyễn Sỹ Trường An là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 9 và ra về với 2.000.000 đồng

Tiến trình chơi của Nguyễn Sỹ Trường An[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong phim "Aladdin" của Walt Disney, Aladdin đã dùng thứ gì để bay được?
• A: Chổi • B: Thảm
• C: Chong chóng • D: Gậy
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài nào sau đây khi ngủ thường treo ngược cơ thể?
• A: Chuột • B: Chồn
• C: Sóc • D: Dơi
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại sóng biển?
• A: Sóng siêu âm • B: Sóng bạc đầu
• C: Sóng radio • D: Sóng vô tuyến
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ: "Giật gấu, vá ..."?
• A: Đường • B: Săm
• C: Vai • D: Áo
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Truyện ngụ ngôn nào lí giải vì sao con trâu không có hàm trên?
• A: Trí khôn của ta đây • B: Cây tre trăm đốt
• C: Đẽo cày giữa đường • D: Cóc kiện trời
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Mỗi nhiệm kì của Tổng thống Mỹ kéo dài bao nhiêu năm?
• A: 2 năm • B: 3 năm
• C: 4 năm • D: 5 năm
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Cú đá phạt kiểu Panenka lần đầu xuất hiện tại sự kiện bóng đá nào?
• A: World Cup • B: Euro
• C: Copa America • D: Champions League
Gọi điện thoại cho: Đỗ Hồng Dương
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Trong tín ngưỡng dân gian, chùa Dâu ở Bắc Ninh thờ vị thần nào trong Tứ pháp?
• A: Thần Mây • B: Thần Sấm
• C: Thần Mưa • D: Thần Chớp
Các nhà thông thái (Trương Anh Ngọc và Hà Việt Hoàng) trợ giúp: A
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Trong thần thoại Hy Lạp, Minotaur là con quái vật có nửa cơ thể dưới là người, nửa cơ thể trên là loài vật nào?
• A: Tê giác • B: Trâu
• C: Voi • D:
Bạn đồng hành: Nguyễn Thị Thu Thủy
Trước
N/A
Thí sinh năm 2021
Nguyễn Sỹ Trường An
Kế tiếp
N/A
Advertisement