Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Nguyễn Thế Minh là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 10 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Thế Minh[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Đồng bạc xanh" được dùng để gọi đồng tiền giấy nào?
• A: Euro • B: Bảng Anh
• C: Yên Nhật • D: Đô la Mỹ
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là từ còn thiếu trong câu thành ngữ "Quýt làm ... chịu"?
• A: Chanh • B: Cam
• C: Bưởi • D: Bòng
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Chú voi con ở Bản Đôn trong bài hát cùng tên của nhạc sĩ Phạm Tuyên còn trẻ con vì chưa có gì?
• A: Răng • B: Ngà
• C: Lông • D: Vòi
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài hoa nào được nhắc đến trong bài hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa"?
• A: Hoa lan • B: Hoa phượng
• C: Hoa sen • D: Hoa sữa
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải là tên một loài vật?
• A: Châu chấu • B: Muồm muỗm
• C: Sau sau • D: Chuồn chuồn
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Theo Kinh thánh thì Eva được tạo ra từ xương sườn thứ mấy của Adam?
• A: 7 • B: 8
• C: 6 • D: 9
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân" và "50:50"
Cực quang xuất hiện rõ ràng nhất ở khu vực nào trên Trái Đất?
• A: Gần đường xích đạo • B: Gần hai cực
• C: Trên các sa mạc • D: Giữa Thái Bình Dương
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Thị Trang
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Lễ hội miếu Bà Chúa Xứ tại An Giang còn có tên gọi khác là gì?
• A: Hội Yến Diêu Trì • B: Lễ hội đền Mẫu
• C: Lễ Vía Bà • D: Lễ hội Nam Trì
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái" và "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Vào ngày 4/7/1776, Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ được thông qua tại thành phố nào?
• A: Chicago • B: Philadelphia
• C: Los Angeles • D: New York
Các nhà thông thái (Nguyễn Lân Cường và Trần Thành Nam) trợ giúp: A;
Bạn đồng hành: Đào Minh Thái Hoàng
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người mẹ trong ca khúc "Lời ru trên nương" của nhạc sĩ Trần Hoàn là người dân tộc nào?
• A: Cơ Tu • B: Tà Ôi
• C: Giẻ Triêng • D: Vân Kiều
Trước
Nguyễn Thị Hảo
Thí sinh năm 2020
Nguyễn Thế Minh
Kế tiếp
Nguyễn Thị Miên
Advertisement