FANDOM


15px-Disambig.svg.png Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Thị Hoa (định hướng)

Nguyễn Thị Hoa là gia sư Tiếng Anh, Tiếng Pháp, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 6 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các môn thể thao sau theo thứ tự xuất hiện trong từ điển.
• A: Bóng đá • B: Bóng ném
• C: Bóng rổ • D: Bóng chày
Thứ tự đúng sẽ là:
D: Bóng chày
A: Bóng đá
B: Bóng ném
C: Bóng rổ

Kết quả là 5 người trả lời đúng. Nguyễn Thị Hoa ở 3 giây 96 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Nguyễn Thị Hoa Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là nghệ thuật viết chữ đẹp?
• A: Hành pháp • B: Luật pháp
• C: Thư pháp • D: Thủ pháp
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thành phố nào trực thuộc tỉnh Quảng Bình?
• A: Hải Phòng • B: Đồng Hới
• C: Vinh • D: Hội An
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một trò chơi dân gian?
• A: Nu na nu nống • B: Dùng dà dùng dằng
• C: Nhún nha nhún nhảy • D: Xì xà xì xầm
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Novak Djokovic là ai?
• A: Nhà toán học • B: Diễn viên
• C: Vận động viên quần vợt • D: Ông trùm truyền thông
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Lắm mối tối ..." làm sao?
• A: Nhà không • B: Vườn không
• C: Nằm không • D: Ngồi không
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài hoa nào xuất hiện trong câu thành ngữ "... sớm nở tối tàn"?
• A: Mẫu đơn • B: Phù dung
• C: Dâm bụt • D: Mười giờ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.