FANDOM


Nguyễn Thị Minh là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau để được một thành ngữ.
• A: Càng • B: Cay
• C: Gừng • D: Càng già
Thứ tự đúng sẽ là:
C: Gừng
D: Càng già
A: Càng
B: Cay

Kết quả là 2 người trả lời đúng. Nguyễn Thị Minh ở 7 giây 57 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Nguyễn Thị Minh Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tháng dương lịch nào ở Hà Nội là mùa đông?
• A: Tháng 4 • B: Tháng 6
• C: Tháng 8 • D: Tháng 12
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi ..." gì "ăn cơm đứng"?
• A: • B: Tằm
• C: Ngan • D: Vịt
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Lá nào dùng để ủ rượu nếp?
• A: Lá tre • B: Lá chanh
• C: Lá sen • D: Lá ngón
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Có công mài sắt có ngày nên ..." gì?
• A: Tiêu • B: Bay
• C: Khiên • D: Kim
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại cây cảnh và còn là một vị thuốc?
• A: Đinh lăng • B: Đinh ninh
• C: Đinh sắt • D: Đinh gỗ
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loại xe nào thường được sử dụng để di chuyển các vật liệu bằng sức người?
• A: Xe thổ mộ • B: Xe tăng
• C: Xe rùa • D: Xe ủi
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay", "50:50" và "Tư vấn tại chỗ"
Những câu thơ "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước / Mà lòng phơi phới dậy tương lai" nằm trong bài thơ nào của nhà thơ Tố Hữu?
• A: Nước non ngàn dặm • B: Theo chân Bác
• C: Toàn thắng về ta • D: Việt Nam máu và hoa
Kết quả thăm dò: A: 8% • B: 31% • C: 16% • D: 45%;
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ?
• A: Bệnh chê • B: Bệnh quên
• C: Bệnh sĩ • D: Bệnh quát
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Nhân vật nào sau đây không thuộc "Tứ bất tử" của dân gian Việt Nam?
• A: Mẫu Liễu Hạnh • B: Chử Đồng Tử
• C: Thánh Gióng • D: Mai An Tiêm
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân", sau đó dừng cuộc chơi
Quốc gia nào được mệnh danh là "Vương quốc sôcôla"?
• A: Bỉ • B: Ba Lan
• C: Hy Lạp • D: Anh
Gọi điện thoại cho: Mai | Không rõ tên đầy đủ của người được gọi.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.