FANDOM


Nguyễn Thị Thương Thương là giáo viên và cộng tác viên, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 9 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau thành tên một bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng.
• A: Chú • B: Hát
• C: Với • D: Ve con
Thứ tự đúng sẽ là:
B: Hát
C: Với
A: Chú
D: Ve con

Kết quả là 8 người trả lời đúng. Nguyễn Thị Thương Thương ở 2 giây 88 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Nguyễn Thị Thương Thương Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con vật nào không có sừng?
• A: Trâu • B: Hươu
• C: Sư tử • D:
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài hoa nào sau đây xuất hiện trong ca khúc "Chị tôi" của nhạc sĩ Trọng Đài?
• A: Hoa gạo • B: Hoa bưởi
• C: Hoa xoan • D: Hoa xuyến chi
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu sau: "Gió đưa cành ... la đà"?
• A: Tre • B: Trúc
• C: Mít • D: Na
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loại áo nào đã từng được trang bị cho các chiến sĩ bộ đội thời kháng chiến chống Pháp?
• A: Áo bào • B: Áo dài
• C: Áo trấn thủ • D: Áo lụa
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thủ đô của Ấn Độ là thành phố nào?
• A: Bangkok • B: New Delhi
• C: Manila • D: Roma
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Hàm Nghi là vị vua của triều đại nào?
• A: Trần • B:
• C: • D: Nguyễn
Kết quả thăm dò: A: 7% • B: 2% • C: 0% • D: 91%
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Loài cá nào sau đây thuộc loài động vật có vú?
• A: Cá nhà táng • B: Cá kiếm
• C: Cá đuối • D: Cá mập
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
"Kìa có cơn giông ập đến rồi/ Sấm đầu mùa rụng vang trời" là hai câu hát trong bài hát nào?
• A: Biển cạn • B: Con cò
• C: Ngày mai • D: Tắt đèn
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Đâu không phải là tên một tháp đồng hồ?
• A: Spasskaya, Nga • B: Elizabeth, Anh
• C: Mecca, Ả Rập Xê Út • D: Grand Lisboa, Macau
Gọi điện thoại cho: Kiều Tuấn Dũng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.