FANDOM


Nguyễn Thị Thu Hà là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 10 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Thị Thu Hà Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại đặc sản ở Nam Trung Bộ?
• A: Bánh đính hôn • B: Bánh hỏi
• C: Bánh lại mặt • D: Bánh dạm ngõ
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thủy thủ Popeye trong bộ phim hoạt hình cùng tên thích ăn loại rau nào?
• A: Rau muống • B: Rau mồng tơi
• C: Rau chân vịt • D: Rau răm
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một tác phẩm của nhà văn Pháp Alexandre Dumas cha?
• A: Ba ông tướng • B: Ba bà vợ
• C: Ba cô bồ • D: Ba người lính ngự lâm
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây là động từ?
• A: • B: Mận
• C: Mai • D: Ổi
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại bánh?
• A: Thả • B: Liệng
• C: Trôi • D: Chao
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Ca khúc "Chuyện buồn" nằm trong album mới nhất của ca sĩ nào?
• A: Hồ Ngọc Hà • B: Mỹ Tâm
• C: Hương Tràm • D: Uyên Linh
Kết quả thăm dò: A: 0% • B: 63% • C: 37% • D: 0%
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Nhà thơ nào là người cho rằng "Xuân đương tới nghĩa là xuân đang qua/ Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già"?
• A: Nguyễn Bính • B: Hàn Mạc Tử
• C: Huy Cận • D: Xuân Diệu
Kết quả của tổ tư vấn: D, D, D
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Thành phố nào là thành phố đầu tiên trên thế giới có hệ thống tàu điện ngầm?
• A: London • B: Paris
• C: Moscow • D: New York
Gọi điện thoại cho: Vũ Thị Ngọc Anh
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Lin Dan là vận động viên nổi tiếng trong bộ môn nào?
• A: Bóng chuyền • B: Cầu lông
• C: Bóng bàn • D: Bi sắt
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Văn hóa Đồng Đậu là nền văn hóa thuộc thời kì nào?
• A: Đồ đá cũ • B: Đồ đá mới
• C: Đồ đồng đá • D: Đồ đồng
Tiền vị
Nguyễn Văn Hưng
Thí sinh năm 2019
Nguyễn Thị Thu Hà
Kế vị
Lương Quang Hòa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.