Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Nguyễn Thị Thu Uyên là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 6 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Thị Thu Uyên[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu: "Đàn kêu tích tịch tình tang Ai mang công chúa dưới hang trở về" nằm trong truyện cổ tích/ truyền thuyết nào?
• A: Sự tích hồ Ba Bể • B: Sơn Tinh - Thủy Tinh
• C: Thánh Gióng • D: Thạch Sanh
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt?
• A: Chắc trở • B: Trắc trở
• C: Chắc chở • D: Trắc chở
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hội Lim gắn liền với loại hình nghệ thuật truyền thống nào?
• A: Hát xẩm • B: Chầu văn
• C: Quan họ • D: Bài chòi
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đoạn xương nhỏ nằm ở phần đầu gối, giúp che chở mặt trước khớp gối của người có tên là gì?
• A: Bánh chè • B: Bánh giò
• C: Bánh đa • D: Bánh khảo
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài cây nào có thể bắt côn trùng?
• A: Cây đinh lăng • B: Cây đa
• C: Cây sung • D: Cây nắp ấm
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Trong các mạng xã hội sau đây, mạng xã hội nào ra đời sớm hơn cả?
• A: Instagram • B: Facebook
• C: Youtube • D: Twitter
Trước
N/A
Thí sinh năm 2021
Nguyễn Thị Thu Uyên
Kế tiếp
N/A
Advertisement