Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Nguyễn Thu Hương là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 11 và ra về với 22.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Thu Hương[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một nhân vật quen thuộc trong nghệ thuật múa rối nước Việt Nam?
• A: Bác Sửu • B: Chú Tễu
• C: Anh Tèo • D: Ông Dần
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt?
• A: Chung chực • B: Trung chực
• C: Chung trực • D: Trung trực
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Bánh mì que là đặc sản đến từ thành phố nào?
• A: Cần Thơ • B: Hồ Chí Minh
• C: Hải Phòng • D: Hà Nội
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu máu của cơ thể?
• A: Thiếu nhôm • B: Thiếu đồng
• C: Thiếu sắt • D: Thiếu bạc
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong bảng tính Microsoft Excel, hàm SUM là hàm để thực hiện phép tính gì?
• A: Cộng • B: Trừ
• C: Nhân • D: Chia
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hội chứng hoa tulip là sự kiện lớn từng xảy ra ở quốc gia nào vào thế kỉ XVII?
• A: Iran • B: Hà Lan
• C: Canada • D: Ai Cập
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trong câu "Hồng cốm tốt đôi", "hồng" chỉ thứ gì?
• A: Giấy hồng • B: Bông hoa hồng
• C: Dây tơ hồng • D: Quả hồng
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một kiểu sút penalty ở trong bóng đá?
• A: Panenla • B: Panensa
• C: Panenka • D: Panenva
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Gọi điện thoại cho người thân"
Theo WHO, một người trưởng thành có chỉ số khối cơ thể (BMI) là 22 được phân loại vào nhóm nào?
• A: Bình thường • B: Gầy
• C: Tiền béo phì • D: Béo phì độ I
Gọi điện thoại cho: Trần Thúy Quỳnh
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
"Chân dung cô Phương" - tác phẩm hiện có giá công khai cao nhất của nền mĩ thuật Việt Nam là của họa sĩ nào?
• A: Lê Phổ • B: Vũ Cao Đàm
• C: Lê Thị Lựu • D: Mai Trung Thứ
Các nhà thông thái (Trương Anh Ngọc và Hà Việt Hoàng) trợ giúp: D
Câu số 11/15 (30.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta có tên là gì?
• A: Đại Việt thông sử • B: Vân đài loại ngữ
• C: Lịch triều hiến chương loại chí • D: Phủ biên tạp lục
Bạn đồng hành: Nguyễn Quang Khải
Trước
N/A
Thí sinh năm 2021
Nguyễn Thu Hương
Kế tiếp
N/A
Advertisement