FANDOM


Nguyễn Văn Hà là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 75 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Anh đã trả lời sai ở câu số 7 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Văn Hà Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại tranh trong hội họa Việt Nam?
• A: Thô • B: Đũi
• C: Lụa • D: Ren
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Việc nào phải dùng công tơ để tính tiền?
• A: Bảo hiểm • B: Tiêu thụ điện
• C: Dọn rác • D: Thuê nhà
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên của một loại răng?
• A: Ngoan • B:
• C: Dại • D: Khôn
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Con gì có cánh. Mà lại biết bơi. Ngày xuống ao chơi. Đêm về đẻ trứng"?
• A: Rồng • B: Vịt
• C: Chim cánh cụt • D: Bìm bịp
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại nấm ăn được?
• A: Nấm ong chích • B: Nấm kim châm
• C: Nấm dao cắt • D: Nấm dùi đâm
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cầu thủ Romelu Lukaku là người nước nào?
• A: Đức • B: Pháp
• C: Bỉ • D: Na Uy
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Hổ Quyền là một công trình cổ ở Huế được xây dựng để làm nơi thi đấu giữa hổ và động vật nào sau đây?
• A: Voi • B: Trâu
• C: Báo • D: Gấu
Tiền vị
Trần Khánh Ngân
Thí sinh năm 2018
Nguyễn Văn Hà
Kế vị
Nguyễn Văn Thạch
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.