Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Nguyễn Văn Khuyến là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Văn Khuyến[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"May ô" là tên của cái gì?
• A: Một loại ô • B: Một loại áo
• C: Một kiểu thời tiết • D: Một loại mũ
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ: "Nước chảy ... mòn"?
• A: Đất • B: Sắt
• C: Đá • D: Núi
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Những người đã lập gia đình thường đeo nhẫn ở ngón nào của bàn tay trái?
• A: Ngón trỏ • B: Ngón giữa
• C: Ngón cái • D: Ngón áp út
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Một hình thoi có mấy cạnh bằng nhau?
• A: 2 • B: 3
• C: 4 • D: 5
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Nước kiệu" là một trong những cách đi của loài vật nào?
• A: Ngựa • B: Trâu
• C: La • D:

Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con sông nào được nhắc đến trong ca khúc "Làng quan họ quê tôi" của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo?
• A: Sông Đáy • B: Sông Cầu
• C: Sông Hồng • D: Sông Thái Bình
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ ngày 10/10/2021, dưới miệng núi lửa Ramon ở Israel, 6 nhà khoa học đã bắt đầu quá trình mô phỏng cuộc sống trên hành tinh nào?
• A: Sao Hỏa • B: Sao Thổ
• C: Sao Kim • D: Sao Mộc
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Công trình nào ở Đà Lạt có từ thời Pháp và được xếp hạng di tích kiến trúc quốc gia năm 2001?
• A: Dinh Bảo Đại • B: Chùa Linh Phước
• C: Nhà thờ Con Gà • D: Ga Đà Lạt
Các nhà thông thái (Trần Thành Nam và Trương Anh Ngọc) trợ giúp: D
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân" và "50:50"
Nhà văn Nguyễn Tuân đã tham gia đóng vai nhân vật nào trong phim "Chị Dậu" của đạo diễn Phạm Văn Khoa năm 1980?
• A: Quan huyện • B: Chánh tổng
• C: Lý cựu • D: Nghị Quế
Gọi điện thoại cho: Đinh Văn Trường
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành", sau đó dừng cuộc chơi
Ngày 23/09/2021, Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Thống đốc nhiệm kì 2021-2023 của tổ chức nào sau đây?
• A: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế • B: Ngân hàng Thế giới
• C: Quỹ Tiền tệ Quốc tế • D: Tổ chức Lao động Quốc tế
Bạn đồng hành: Trần Thị Lan

Hình ảnh[]

Hình ảnh khác của Nguyễn Văn Khuyến

Trước
N/A
Thí sinh năm 2021
Nguyễn Văn Khuyến
Kế tiếp
N/A
Advertisement