Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Nguyễn Văn Mừng là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Nguyễn Văn Mừng[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con vật nào được nhắc đến trong câu thành ngữ: "Cốc mò, ... xơi"?
• A: • B: Hươu
• C: Trâu • D: Vượn
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loại quả nào sau đây thường có nhiều múi nhất?
• A: Chanh • B: Bưởi
• C: Cam • D: Mít
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại vải dệt thủ công?
• A: Thổ công • B: Thổ nhưỡng
• C: Thổ cẩm • D: Thổ phỉ
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tỉnh nào sau đây ở nước ta không có biển?
• A: Yên Bái • B: Quảng Ninh
• C: Nam Định • D: Thanh Hóa
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Chủ thể chính của bức tranh Mona Lisa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci là gì?
• A: Một bữa tiệc • B: Một phụ nữ
• C: Một dòng sông • D: Một vị thần
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" của nhà thơ Hàn Mặc Tử miêu tả cảnh sắc của vùng đất nào?
• A: Hội An • B: Huế
• C: Xứ Đoài • D: Xứ Thanh
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Chuyến tàu hỏa chở khách đầu tiên trên thế giới lăn bánh tại quốc gia nào năm 1825?
• A: Mỹ • B: Tây Ban Nha
• C: Anh • D: Hà Lan
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân" và "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Cuộc chạy bộ Terry Fox là sự kiện từ thiện được tổ chức hàng năm nhằm quyên góp tiền nghiên cứu chữa trị bệnh gì?
• A: AIDS • B: Lào
• C: Tiểu đường • D: Ung thư
Gọi điện thoại cho: Lại Xuân Trường;
Các nhà thông thái (Trương Anh Ngọc và Hà Việt Hoàng) trợ giúp: D
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Ngôi đình nào ở Hà Nội thờ ông tổ nghề thêu Lê Công Hành?
• A: Đình Kim Ngân • B: Đình Tú Thị
• C: Đình Giảng Võ • D: Đình Đồng Lạc
Bạn đồng hành: Nguyễn Ngọc Huyền Diệu
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian - Dừng cuộc chơi
Trong lần tiếp cận đầu tiên vào ngày 01/10/2021, tàu vũ trụ BepiColombo đã chụp bức ảnh cận cảnh bề mặt hành tinh nào?
• A: Sao Thủy • B: Sao Hỏa
• C: Sao Kim • D: Sao Thổ
Trước
N/A
Thí sinh năm 2021
Nguyễn Văn Mừng
Kế tiếp
N/A
Advertisement