FANDOM


Nguyễn Văn Phú Xuân là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các đơn vị đo thời gian sau theo thứ tự tăng dần.
• A: Tháng • B: Năm
• C: Quý • D: Tuần
Thứ tự đúng sẽ là:
D: Tuần
A: Tháng
C: Quý
B: Năm

Kết quả là 5 người trả lời đúng. Nguyễn Văn Phú Xuân ở 4 giây 91 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Nguyễn Văn Phú Xuân Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Quốc gia nào không nằm ở châu Á?
• A: Nhật Bản • B: Thái Lan
• C: Costa Rica • D: Philippines
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại tóc?
• A: Muối hạt • B: Muối tiêu
• C: Muối ớt • D: Muối mặn
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài hoa nào thường có mùi hương ngào ngạt khi nở?
• A: Mười giờ • B: Rau muống
• C: Súp lơ • D: Sữa
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh?
• A: Thuyền và lái • B: Thuyền và biển
• C: Thuyền và bờ • D: Thuyền và đáy
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thành phố Nha Trang còn được gọi với tên nào sau đây?
• A: Thành phố sương • B: Thành phố rong rêu
• C: Thành phố biển • D: Thành phố núi
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Ngày 1-12 được chọn là ngày gì?
• A: Thế giới phòng chống bệnh AIDS • B: Quốc tế Thiếu nhi
• C: Ngày Hạnh phúc Thế giới • D: Quốc tế Phụ nữ
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Lễ hội Choi Chnam Thmay là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc nào?
• A: Tày • B: Khmer
• C: Nùng • D: Dao
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu nói nổi tiếng trong thời chống giặc Nguyên-Mông: "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!" là của vị danh thần nào?
• A: Trần Hưng Đạo • B: Lê Phụ Trần
• C: Trần Thủ Độ • D: Trần Bình Trọng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.