FANDOM


Nguyễn Văn Sơn là cán bộ tại Ban Tuyển sinh - Đại học Nguyễn Trãi, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 7 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau thành tên một bộ phim của đạo diễn Phạm Văn Khoa.
• A: • B: Đại
• C: Ngày ấy • D: Làng
Thứ tự đúng sẽ là:
D: Làng
A: Vũ
B: Đại
C: Ngày ấy

Kết quả là 7 người trả lời đúng. Nguyễn Văn Sơn ở 2 giây 97 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Nguyễn Văn Sơn Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Người ta thường có câu chúc "Thượng lộ ..." gì?
• A: Bình tĩnh • B: Bình bình
• C: Bình an • D: Bình vôi
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
AC Milan là đội bóng của quốc gia nào?
• A: Nga • B: Ý
• C: Đức • D: Brazil
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tháng chạp là tháng âm lịch nào trong năm?
• A: Ba • B: Bảy
• C: Mười một • D: Mười hai
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại bánh?
• A: Chạy • B: Chây
• C: Chay • D: Chậy
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Rau húng quế còn được gọi là rau húng gì?
• A: Ngan • B:
• C: Chó • D: Ngỗng
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
• A: Sun xoe • B: Xun xoe
• C: Sun soe • D: Xun soe
Kết quả thăm dò: A: 11% • B: 82% • C: 2% • D: 5%
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân" và "Tư vấn tại chỗ"
Còn 1 quyền trợ giúp (50:50)
"Vân cát thần nữ" là tên tôn vinh ai?
• A: Bà Chúa Liễu Hạnh • B: Tiên Dung
• C: Bà Triệu • D: Hai Bà Trưng
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Minh Tùng;
Kết quả của tổ tư vấn: A, B, B
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.