FANDOM


15px-Disambig.svg.png Đối với các định nghĩa khác, xem Nguyễn Việt Hùng (định hướng)

Nguyễn Việt Hùng là nhân viên khai thác, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các loại thuyền sau theo thứ tự xuất hiện trong từ điển.
• A: Thuyền độc mộc • B: Thuyền buồm
• C: Thuyền thúng • D: Thuyền nan
Thứ tự đúng sẽ là:
B: Thuyền buồm
A: Thuyền độc mộc
D: Thuyền nan
C: Thuyền thúng

Kết quả là 9 người trả lời đúng. Nguyễn Việt Hùng ở 4 giây 75 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Nguyễn Việt Hùng Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con vật nào sau đây có bướu?
• A: Lạc đà châu Á • B: Ngựa
• C: Chó • D: Voi
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Bạn làm phép tính gì khi phải tách một số thành các phần bằng nhau?
• A: Nhân • B: Chia
• C: Cộng • D: Trừ
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài động vật nào cao nhất trong số các loài sau?
• A: Hổ • B: Thỏ
• C: Hươu cao cổ • D: Sư tử
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Tháng tám dương lịch có bao nhiêu ngày?
• A: 28 • B: 29
• C: 30 • D: 31
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sông Mê Kông không chảy qua địa phận nước nào?
• A: Thái Lan • B: Malaysia
• C: Lào • D: Việt Nam
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Nam Dương" là tên phiên Hán-Việt của quốc gia nào?
• A: Philippines • B: Myanmar
• C: Indonesia • D: Thái Lan
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"The cup of life" là bài hát chính thức của World Cup năm bao nhiêu?
• A: 1994 • B: 1998
• C: 2002 • D: 2006
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay" và "50:50"
Bộ Cửu Đỉnh trong Hoàng thành Huế là do vua nào ra lệnh cho đúc?
• A: Hiệp Hòa • B: Gia Long
• C: Minh Mạng • D: Đồng Khánh
Kết quả thăm dò: A: 11% • B: 38% • C: 42% • D: 9%
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu lạc bộ nào đoạt nhiều chức vô địch Champions League nhất tính đến hết năm 2012?
• A: Real Madrid • B: Manchester United
• C: Chelsea • D: AC Milan
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Tư vấn tại chỗ" và "Gọi điện thoại cho người thân", sau đó dừng cuộc chơi
Euro năm 2012 là Euro lần thứ mấy trong lịch sử do hai nước cùng đăng cai tổ chức?
• A: 1 • B: 2
• C: 3 • D: 4
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B;
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Minh Quân
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.