FANDOM


Phạm Ngọc Trụ là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 11 và ra về với 22.000.000 đồng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.