FANDOM


Phạm Quang Hoàng Việt là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 66 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Anh đã trả lời sai ở câu số 6 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Phạm Quang Hoàng Việt Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại răng?
• A: Đậu phộng • B:
• C: Sữa • D: Pho mát
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cụm từ nào còn thiếu trong câu ca dao: "Bà còng đi chợ trời mưa, ... đi đưa bà còng"?
• A: Cái cua cái cáy • B: Cái tôm cái tép
• C: Cái lươn cái trạch • D: Cái ốc cái ếch
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên sân bay quốc tế ở tỉnh Khánh Hòa?
• A: Cam Ranh • B: Cam Sành
• C: Cam Canh • D: Cam Vinh
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thiết bị điều khiển con trỏ của máy tính bàn có tên gọi là gì?
• A: Con chuột • B: Con gấu
• C: Con voi • D: Con mèo
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại nhạc khí?
• A: Chanh chua • B: Chũm chọe
• C: Chập chờn • D: Châu chấu
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Trong môn đua xe công thức 1 (F1), hành động vẫy cờ hai nửa đen trắng chéo nhau báo hiệu điều gì?
• A: Một hành động phi thể thao • B: Giảm tốc độ
• C: Dừng đua • D: Vòng đua cuối
Kết quả của tổ tư vấn: D, D, D
Tiền vị
Đỗ Thị Thanh Thủy
Thí sinh năm 2018
Phạm Quang Hoàng Việt
Kế vị
Trương Bình Nguyên
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.