FANDOM


Phạm Quang Minh là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 10 và ra về với 14.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Phạm Quang Minh Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một con sông lớn?
• A: Pháo • B:
• C: Tướng • D:
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu thành ngữ nào gần nghĩa với câu: "Có tích mới dịch nên tuồng"?
• A: Có tật giật mình • B: Có nếp có tẻ
• C: Có mới nới cũ • D: Có bột mới gột nên hồ
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Theo dương lịch, tháng nào sau đây có ít ngày nhất?
• A: Tháng năm • B: Tháng chín
• C: Tháng hai • D: Tháng mười
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con vật gì được nhắc đến trong câu sau: "Thằng Cuội ngồi gốc cây đa/ Thả ... ăn lúa gọi cha ời ời"?
• A: Trâu • B:
• C: Chó • D:
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây chỉ tên một loại ớt?
• A: Chỉ điểm • B: Chỉ thiên
• C: Chỉ đạo • D: Chỉ trỏ
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hai câu: "Mà nay áo vải cờ đào. Giúp dân dựng nước xiết bao công trình" ca ngợi vị vua nào?
• A: Lê Lợi • B: Lê Hoàn
• C: Quang Trung • D: Đinh Bộ Lĩnh
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay" và "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Bộ phim nào đã giành giải Cánh diều vàng 2018 ở thể loại phim truyện điện ảnh?
• A: Bạn gái tôi là sếp • B: Cô Ba Sài Gòn
• C: Cô gái đến từ hôm qua • D: Dạ cổ hoài lang
Kết quả thăm dò: A: 4% • B: 65% • C: 31% • D: 0%;
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Dòng sông nào sau đây chảy qua nhiều quốc gia nhất thế giới?
• A: Volga • B: Mississippi
• C: Amazon • D: Nile
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Cá rô Tổng Trường là loại đặc sản ẩm thực của vùng đất nào ở đồng bằng Bắc Bộ?
• A: Hà Nam • B: Ninh Bình
• C: Nam Định • D: Hải Dương
Gọi điện thoại cho: Lê Anh Dũng
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian - Dừng cuộc chơi
Đâu là tên một vở nhạc kịch của nhạc sĩ Hoàng Việt?
• A: Bông sen • B: Lá xanh
• C: Cửu Long • D: Quê hương


Tiền vị
Lê Vương Anh
Thí sinh năm 2019
Phạm Quang Minh
Kế vị
Lê Hải Nam
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.