FANDOM


Phạm Thị Thu Vân là kiểm soát viên của Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã trả lời sai ở câu số 6 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các loại cháo sau theo thứ tự xuất hiện trong từ điển.
• A: Cháo cá • B: Cháo sườn
• C: Cháo trai • D: Cháo hành
Thứ tự đúng sẽ là:
A: Cháo cá
D: Cháo hành
B: Cháo sườn
C: Cháo trai

Kết quả là 10 người trả lời đúng. Phạm Thị Thu Vân ở 4 giây 39 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Phạm Thị Thu Vân Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thành ngữ "Đâm ba chẽ củ" chỉ điều gì?
• A: Dối trá • B: Ngọt ngào
• C: Mong manh • D: Phá ngang việc người khác
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Flashmob là hình thức ngẫu hứng trong hoạt động nào?
• A: Vẽ • B: Chụp ảnh
• C: Điêu khắc • D: Nhảy
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài cây nào được nhắc đến trong câu thơ sau: "Rừng xanh hoa ... đỏ tươi/ Đèo cao sáng ánh dao gài thắt lưng"?
• A: Mía • B: Nắng
• C: Chuối • D: Mít
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Có câu "Rau muống sâu đen, rau dền sâu ..." gì?
• A: Hồng • B: Trắng
• C: Vàng • D: Xanh
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại mũ đội đầu?
• A: Gáo • B: Búa
• C: Kính • D: Cối
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
Còn 2 quyền trợ giúp (Gọi điện thoại cho người thân và Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay)
Ngọn hải đăng nổi tiếng Eddystone ở Plymouth thuộc quốc gia nào?
• A: Pháp • B: Bỉ
• C: Ý • D: Anh
Kết quả của tổ tư vấn: D, C, D
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.