FANDOM


Phạm Tiên Phong là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Trích đoạn Sửa đổi

Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
"Tai To" trong truyện "Xin lỗi mày, Tai To" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là con gì?
• A: Mèo • B: Lợn
• C: Thỏ • D: Chó
Kết quả thăm dò: A: 12% • B:15% • C: 24% • D: 49%
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Tư vấn tại chỗ"
Giải thưởng Nobel nào được trao tại Na Uy?
• A: Hoá học • B: Kinh tế
• C: Hoà bình • D: Vật lý
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, C
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Tác phẩm nào của Nam Cao không viết về người nông dân?
• A: Đời thừa • B: Lão Hạc
• C: Một bữa nọ • D: Trẻ con không được ăn thịt chó
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Văn Hiển

Liên kết ngoài Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.