FANDOM


Phạm Trung Kiên là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 8 và ra về với 6.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau để được một thành ngữ.
• A: Bát sạch • B: Nhà sạch
• C: Ngon cơm • D: Thì mát
Thứ tự đúng sẽ là:
B: Nhà sạch
D: Thì mát
A: Bát sạch
C: Ngon cơm

Kết quả là 8 người trả lời đúng. Phạm Trung Kiên ở 4 giây 42 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Phạm Trung Kiên Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại bánh đặc sản?
• A: Bánh thiếu • B: Bánh ít
• C: Bánh thừa • D: Bánh đủ
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu sau: "Khôn ngoan đối đáp người ngoài ... cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"?
• A: • B: Voi
• C: • D: Muỗi
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đồ vật nào sau đây khiến ta liên tưởng đến các bà tiên?
• A: Súng thần công • B: Lọ thuốc độc
• C: Đũa thần • D: Con mèo ma
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu sau: "...bất trác, bất thành khí"?
• A: Gạch • B: Ngọc
• C: Đá • D: Sỏi
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thành phố nào của nước Pháp được biết đến như là thủ đô của ngành công nghiệp rượu vang thế giới?
• A: Lyon • B: Cannes
• C: Paris • D: Bordeaux
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Mễ Tây Cơ là tên phiên Hán-Việt của quốc gia nào sau đây?
• A: Mexico • B: Myanmar
• C: Monaco • D: Malaysia
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Gọi điện thoại cho người thân", "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay" và "Tư vấn tại chỗ"
Củ nào sau đây được hình thành do cành của cây mọc phình ra?
• A: Củ nghệ • B: Củ khoai tây
• C: Củ riềng • D: Củ gừng
Gọi điện thoại cho: Phan Hồng Tú;
Kết quả thăm dò: A: 2% • B: 56% • C: 11% • D: 31%;
Kết quả của tổ tư vấn: B, C, B
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian - Dừng cuộc chơi
Festival rừng năm 2013 sẽ được tổ chức ở đâu?
• A: Cà Mau • B: Đăk Nông
• C: Đồng Nai • D: Kon Tum
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.