FANDOM


Phạm Văn Thành Công là sinh viên Đại học Y Hà Nội, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 12 và ra về với 25.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau để được một thành ngữ.
• A: Đấu • B: Cật
• C: Lưng • D: Chung
Thứ tự đúng sẽ là:
D: Chung
C: Lưng
A: Đấu
B: Cật

Kết quả là 7 người trả lời đúng. Phạm Văn Thành Công ở 4 giây 35 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Phạm Văn Thành Công Sửa đổi

Câu số 1/15 (100.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một loại đồ dùng?
• A: Đồng áng • B: Đồng bằng
• C: Đồng hồ • D: Đồng ruộng
Câu số 2/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cá thở dưới nước tạo ra gì?
• A: Bọt khí • B: Bụi
• C: Rong rêu • D: Phù du
Câu số 3/15 (300.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thức uống nào giúp con người tỉnh táo?
• A: Rượu • B: Cốc-tai
• C: Cà phê • D: Bia
Câu số 4/15 (500.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào khác loại với ba từ còn lại?
• A: Đàn ông • B: Đàn bà
• C: Đàn em • D: Đàn hồi
Câu số 5/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đưa trước một số tiền nhất định, để làm tin trong việc mua bán, thuê mướn gọi là gì?
• A: Xí phần • B: Nộp quỹ
• C: Đặt hàng • D: Đặt cọc
Câu số 6/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình là bản tuyên ngôn lần thứ mấy của dân tộc ta?
• A: 1 • B: 2
• C: 3 • D: 4
Câu số 7/15 (3.600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cụm từ nào còn thiếu trong câu thơ sau của Huy Cận: "Thuyền về nước lại sầu trăm ngả, ... lạc mấy dòng"?
• A: Một cánh bèo trôi • B: Một cánh bèo đơn
• C: Gỗ lạc rừng xa • D: Củi một cành khô
Câu số 8/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đội bóng nào xếp thứ ba giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2006 - 2007?
• A: Manchester United • B: Liverpool
• C: Arsenal • D: Chelsea
Câu số 9/15 (9.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Cung A Phòng, một công trình kiến trúc huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc, được xây dựng trong thời nào?
• A: Tần • B: Hán
• C: Đường • D: Tống
Kết quả thăm dò: A: 71% • B: 14% • C: 3% • D: 12%
Câu số 10/15 (15.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Gọi điện thoại cho người thân"
"Một lần, y được thấy ông Bá Kiến sai trói một lúc 17 người và đánh một người lồi mắt", là hồi ức của nhân vật nào?
• A: Chí Phèo • B: Lão Hạc
• C: Giáo Thứ • D: Nhà Văn Hộ
Gọi điện thoại cho: Phạm Văn Chiến
Câu số 11/15 (25.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cầu thang lên chùa Một Cột hiện nay làm bằng gì?
• A: Gỗ • B: Tre
• C: Gạch, vữa • D: Bê tông
Câu số 12/15 (35.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Dừng cuộc chơi
Bộ phim "Trở về" (1994) do ai đạo diễn?
• A: Đặng Nhật Minh • B: Đới Xuân Việt
• C: Hải Ninh • D: Nguyễn Vĩnh Sơn

Thông tin cơ sở Sửa đổi

  • Ở câu hỏi số 1, máy tính đã phát hiện đó là câu cảm thán chứ không phải là câu hỏi. Câu hỏi gốc là: Hãy chỉ ra một loại đồ dùng!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.