FANDOM


Phan Gia Nhật Linh là đạo diễn điện ảnh, là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 11 và ra về với 22.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Phan Gia Nhật Linh Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Ba khía" là gì?
• A: Một loài cua nhỏ • B: Một loài cây
• C: Một kiểu xuồng • D: Một loại dép
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Không có kiểu bơi nào sau đây?
• A: Bơi bướm • B: Bơi chó
• C: Bơi ếch • D: Bơi mèo
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hình ảnh nào không gắn với làng quê Việt Nam truyền thống?
• A: Cây đa • B: Bến nước
• C: Mái đình • D: Du thuyền
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu thành ngữ nào sau đây gần nghĩa với "Cha nào con nấy"?
• A: Hổ dữ không ăn thịt con • B: Điệu hổ ly sơn
• C: Hổ phụ sinh hổ tử • D: Tránh hùm mắc hổ
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một bảo tàng của Pháp?
• A: Kremlin • B: Louvre
• C: Frick Collection • D: Sanssouci
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con đường nào là một trong những điểm bán đồ cổ tồn tại lâu năm nhất ở TP. Hồ Chí Minh?
• A: Lê Công Kiều • B: Vĩnh Khánh
• C: Đồng Khởi • D: Nguyễn Trãi
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Các diễn viên Trương Ngọc Ánh, Quyền Linh, Chi Bảo từng đóng chung với nhau trong bộ phim nào?
• A: Giã từ dĩ vãng • B: Những nẻo đường phù sa
• C: Cô gái xấu xí • D: Đồng tiền xương máu
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay" và "50:50"
Có ba quốc gia nằm trọn trong lãnh thổ quốc gia khác là Vatican, San Marino và quốc gia nào?
• A: Lesotho • B: Haiti
• C: Malta • D: Maldives
Kết quả thăm dò: A: 24% • B: 23% • C: 35% • D: 18%
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Lễ hội Dia de Muertos ở Mexico là lễ hội dành cho đối tượng nào?
• A: Trẻ em • B: Những người già
• C: Những người đã khuất • D: Phụ nữ góa chồng
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Phạn cổ là tên gọi khác của loại nhạc cụ nào sau đây?
• A: Đàn nhị • B: Trống cơm
• C: Đàn bầu • D: Đàn tranh
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B
Câu số 11/15 (30.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Cây cầu Q'eswachaka ở Peru có điểm gì đặc biệt?
• A: Làm bằng vải • B: Làm bằng cỏ
• C: Làm bằng kính • D: Làm bằng gỗ tếch
Gọi điện thoại cho: Đức Ban
Tiền vị
Vũ Thu Hoài
Thí sinh năm 2019
Phan Gia Nhật Linh
Kế vị
Đỗ Hạnh
Tiền vị
Vũ Thu Hoài
Thí sinh đặc biệt năm 2019
Phan Gia Nhật Linh
Kế vị
Tiết Cương
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.