FANDOM


Phan Lê Minh Tuấn là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 37 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Anh đã trả lời sai ở câu số 9 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Phan Lê Minh Tuấn Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải một loại gia vị?
• A: Tỏi • B: Ớt
• C: Tiêu • D: Táo
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Đàn kêu tích tịch tình tang. Ai mang công chúa dưới hang trở về" là câu hát trong truyện cổ nào?
• A: Sọ Dừa • B: Tấm Cám
• C: Cây khế • D: Thạch Sanh
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một món bánh?
• A: Ít • B: Nhiều
• C: Bằng • D: Hơn
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Đâu là một từ thích hợp điền vào câu thành ngữ: "Năng nhặt chặt ..."?
• A: Túi • B: Bị
• C: Giỏ • D: Làn
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành Hà Nội?
• A: Hồ Đông • B: Hồ Tây
• C: Hồ Bắc • D: Hồ Nam
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Tên của nhà bác học nào được đặt cho một bảo tàng ở Nha Trang?
• A: Edward Jenner • B: Hippocrates
• C: Louis Pasteur • D: Alexandre Yersin
Gọi điện thoại cho: Nguyễn Thiều Y Pha
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Nhạc sĩ nào là người phổ nhạc ca khúc "Cây đàn sinh viên"?
• A: Bảo Chấn • B: Trịnh Công Sơn
• C: Quốc An • D: Trần Tiến
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Giải thưởng Tony của Mỹ được trao ở lĩnh vực nào?
• A: Âm nhạc • B: Điện ảnh
• C: Sân khấu • D: Truyền hình
Kết quả của tổ tư vấn: C, C, C
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
"11 chàng trai của Olsen" là biệt danh của đội bóng nào?
• A: Đan Mạch • B: Slovenia
• C: Serbia • D: Honduras
Kết quả thăm dò: A: 31% • B: 21% • C: 34% • D: 14%

Thông tin cơ sở Sửa đổi

  • Ở câu 4, máy tính đã phát hiện lỗi thiếu từ nghi vấn và dấu chấm hỏi. Câu hỏi gốc đó là: Tìm từ thích hợp...
  • Ở câu hỏi số 7, máy tính đã phát hiện là trùng lặp với câu hỏi số 7 của Lưu Thị Ngọc Hân. Thí sinh này chọn phương án C, và đã trả lời đúng.
Tiền vị
Cao Bá Cường
Thí sinh năm 2018
Phan Lê Minh Tuấn
Kế vị
Mai Huỳnh Ngọc Quyên
.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.