FANDOM


Phan Văn Thành là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 7 và ra về với 2.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các từ sau thành tên một thể thơ Đường luật.
• A: Thất • B: Bát
• C: • D: Ngôn
Thứ tự đúng sẽ là:
A: Thất
D: Ngôn
B: Bát
C: Cú

Kết quả là 6 người trả lời đúng. Phan Văn Thành ở 3 giây là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Phan Văn Thành Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Loài hoa nào thường có màu vàng?
• A: Hướng dương • B: Phượng
• C: Bằng lăng • D: Sen
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một bài thơ quen thuộc của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh?
• A: Thuyền và lái • B: Thuyền và sóng
• C: Thuyền và em • D: Thuyền và biển
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một cây cầu nổi tiếng ở Hà Nội?
• A: Thị Nghè • B: Long Biên
• C: Rồng • D: Rào
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào viết đúng chính tả?
• A: Dộn rã • B: Rộn dã
• C: Dộn giã • D: Rộn rã
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu "Năng nhặt chặt ..." gì?
• A: Két sắt • B: Tầng hầm
• C: Bị • D: Cả nhà
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Nghệ An nổi tiếng với món súp gì?
• A: Ngỗng • B: Ếch
• C: Lươn • D: Cá quả
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay", "Gọi điện thoại cho người thân" và "Tư vấn tại chỗ"
Abuja là thủ đô của quốc gia nào?
• A: Nigeria • B: Togo
• C: Liberia • D: Gambia
Kết quả thăm dò: A: 47% • B: 53% • C: 0% • D: 0%;
Gọi điện thoại cho: Võ Hùng Dũng;
Kết quả của tổ tư vấn: B, A, B
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.