Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Quách Văn Đức là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Quách Văn Đức[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải là một loại gia vị?
• A: Đường cát • B: Đường phèn
• C: Đường thốt nốt • D: Đường nhựa
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu thành ngữ nào khuyên chúng ta ăn uống đầy đủ và học những điều hay?
• A: Ăn không nói có • B: Ăn chín uống sôi
• C: Ăn vóc học hay • D: Ăn xổi ở thì
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Mị Châu đã rắc lông của con gì để Trọng Thủy lần theo dấu vết?
• A: Vịt • B: Bồ câu
• C: Ngan • D: Ngỗng
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ: "Ăn bát ... dẻo, nhớ nẻo đường đi"?
• A: Cơm • B: Khoai
• C: Ngô • D: Sắn
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trên phù hiệu binh chủng nào trong Quân đội Nhân dân Việt Nam có hình hai nòng súng thần công đặt chéo?
• A: Đặc công • B: Tăng - Thiết giáp
• C: Pháo binh • D: Công binh

Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đàn tính được sử dụng trong loại hình nghệ thuật nào?
• A: Hát quan họ • B: Hát chèo
• C: Hát then • D: Hát cải lương
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
"Ruộng chịu", "ruộng ăn" là những từ dùng trong quá trình sản xuất gì?
• A: Diêm • B: Muối
• C: Thóc • D: Hoa màu
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Quảng trường nào ở nước ta trước đây có tên gọi là Quảng trường Tròn?
• A: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám • B: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
• C: Quảng trường Ba Đình • D: Quảng trường 1/5
Các nhà thông thái (Trịnh Hòa Bình và Đặng Thanh Tùng) trợ giúp: B

Hình ảnh[]

Hình ảnh khác của Quách Văn Đức

Trước
Nguyễn Thị Thu Ba
Thí sinh năm 2020
Quách Văn Đức
Kế tiếp
Trần Thiện Chí
Advertisement