FANDOM


Sái Thị Thu Trang là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 3 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Chị đã trả lời sai ở câu số 6 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Sái Thị Thu Trang Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Cụm từ "Sư tử Hà Đông" thường được dùng để chỉ những người vợ như thế nào?
• A: Khéo chiều chồng • B: Nấu ăn ngon
• C: Hung dữ, hay ghen • D: Lười việc nhà
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một bộ phim có doanh thu kỉ lục của điện ảnh Việt Nam?
• A: Em chưa 18 • B: Em chưa đi học
• C: Em tròn 15 • D: Em đã lấy chồng
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con vật nào thường xuất hiện trong các bài hát ru?
• A: Con rồng • B: Con hổ
• C: Con cò • D: Con cáo
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Những câu thơ "Chú bé loắt choắt. Cái xắc xinh xinh. Cái chân thoăn thoắt. Cái đầu nghênh nghênh" nói về nhân vật nào?
• A: Nhặt • B: Rơi
• C: Hái • D: Lượm
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Đâu là tên một loại động vật?
• A: Dài • B: Ngắn
• C: Lửng • D: Cao
Kết quả thăm dò: A: 4% • B: 0% • C: 96% • D: 0%
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Từ nào còn thiếu trong những câu thơ "Tôi kể với các bạn/ Một màu trời đã lâu/ Đó là một màu nâu/ Bầu trời trong ..."?
• A: Lòng đất • B: Quả trứng
• C: Bụng mẹ • D: Quả thị
Tiền vị
Lê Hữu Hiếu
Thí sinh năm 2018
Sái Thị Thu Trang
Kế vị
Hoàng Thị Hạnh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.