FANDOM


Tôn Nữ Thanh Chung là nhân viên dịch thuật tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhị Gia, là một thí sinh cũ trong Ai là triệu phú. Chị đã dừng cuộc chơi ở câu số 9 và ra về với 10.000.000 đồng.

Bấm bàn phím nhanh Sửa đổi

Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các cụm từ sau để được một câu hát trong bài "Và tôi cũng yêu em".
• A: Đến tự nhiên • B: Những gì
• C: Tôi • D: Yêu
Thứ tự đúng sẽ là:
C: Tôi
D: Yêu
B: Những gì
A: Đến tự nhiên

Kết quả là 7 người trả lời đúng. Tôn Nữ Thanh Chung ở 2 giây 64 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Tiến trình chơi của Tôn Nữ Thanh Chung Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trứng của con vật nào bé hơn cả?
• A: Ngỗng • B: Đà điểu
• C: Vịt • D: Chim cút
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Vành ánh sáng phát ra từ vùng không gian xung quanh Mặt Trời được gọi là gì?
• A: Điện hoa • B: Nhật hoa
• C: Trăng hoa • D: Xa hoa
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sông nào không ở Việt Nam?
• A: Sông Tiền • B: Sông Vàm Cỏ
• C: Sông Hương • D: Sông Nin
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thủ đô của Italia là thành phố nào?
• A: Vienna • B: Praha
• C: Rome • D: Bern
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là một khái niệm được sử dụng trong toán học?
• A: Quỹ tích • B: Quỹ tín dụng
• C: Quỹ đạo • D: Quỹ đen
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Maksim Gorky là nhà văn nước nào?
• A: Đức • B: Bungari
• C: Áo • D: Nga
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Câu hát nào mở đầu bài "Nơi đảo xa" của nhạc sĩ Thế Song?
• A: Nơi anh đến là biển xa • B: Đây con tàu ra khơi
• C: Tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình • D: Mỗi cánh thư về từ đảo xa
Kết quả thăm dò: A: 84% • B: 10% • C: 3% • D: 3%
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Hai câu thơ "Con sông dùng dằng con sông không chảy. Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu" là của nhà thơ nào?
• A: Tế Hanh • B: Tố Hữu
• C: Huy Cận • D: Thu Bồn
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Tư vấn tại chỗ" và "Gọi điện thoại cho người thân", sau đó dừng cuộc chơi
Tác phẩm "Tôi kéo xe" của nhà văn Tam Lang xuất bản trước năm 1945 thuộc thể loại văn học gì?
• A: Tiểu thuyết • B: Truyện ngắn
• C: Phóng sự • D: Bút kí
Không có ai chắc chắn 100% trợ giúp cho người chơi. Quyền trợ giúp thất bại;
Gọi điện thoại cho: Hoàng Anh

Hình ảnh Sửa đổi

2018-06-21 233921

Hình ảnh khác của Tôn Nữ Thanh Chung

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.