Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Tư vấn tại chỗ là quyền trợ giúp trong chương trình Ai là triệu phú. là một biến thể của Hỏi ý kiến khán giả . Khi thí sinh sử dụng quyền trợ giúp này, thí sinh được chọn ba người trên dãy khán giả. Ba người trong dãy khán giả được chọn ngẫu nhiên bởi thí sinh để được hỗ trợ và họ đề xuất thí sinh câu trả lời mà họ nghĩ là chính xác. Họ sẽ có một giải thưởng nếu có câu trả lời đúng.

Từ năm 2018, nó đã được đổi tên thành Hỏi tổ tư vấn ở trường quay.

Từ 5 tháng 5, 2020, quyền trợ giúp này tạm thời bị loại bỏ (từ 23 tháng 6, 2020 mới bị loại bỏ hoàn toàn), thay thế bằng quyền trợ giúp "Hỏi 2 vị chuyên gia".

Giải thưởng[]

Mức thưởng của tổ tư vấn là 600.000 đồng nếu một trong ba người có câu trả lời đúng, 300.000 đồng/người nếu hai trong số ba người có câu trả lời đúng, 200.000 đồng/người nếu cả ba người đều có câu trả lời đúng. Trước ngày 20/05/2008, giải thưởng cho mỗi thành viên có trả lời đúng là phần quà của nhà tài trợ P&G.

Cấu tạo[]

Quyền trợ giúp "Tư vấn tại chỗ" có dạng hình elip, nền gradien xanh da trời, viền trắng. Khác với "Hỏi ý kiến khán giả", phần chính chỉ có 1 thành viên của khán giả đứng vai, bên trái thành viên của khán giả là dấu $ còn bên phải là ?.

Hình ảnh[]

Advertisement