FANDOM


Tư vấn tại chỗ là sự trợ giúp trong chương trình Ai là triệu phú, là một biến thể của Hỏi ý kiến khán giả. Khi thí sinh sử dụng sự trợ giúp này, thí sinh được chọn ba người trên dãy khán giả. Ba người trong dãy khán giả được chọn ngẫu nhiên bởi thí sinh để được hỗ trợ và họ đề xuất thí sinh câu trả lời mà họ nghĩ là chính xác. Họ sẽ có một giải thưởng nếu có câu trả lời đúng.

Từ năm 2018, nó đã được đổi tên thành Hỏi tổ tư vấn ở trường quay.

Từ số phát sóng ngày 5 tháng 5, 2020, sự trợ giúp này bị loại bỏ, thay thế bằng sự trợ giúp Xin ý kiến của những nhà thông thái.

Giải thưởng Sửa đổi

Mức thưởng của tổ tư vấn là 600.000 đồng nếu một trong ba người có câu trả lời đúng, 300.000 đồng/người nếu hai trong số ba người có câu trả lời đúng, 200.000 đồng/người nếu cả ba người đều có câu trả lời đúng. Trước ngày 20/05/2008, giải thưởng cho mỗi thành viên có trả lời đúng là phần quà của nhà tài trợ.

Cấu tạo Sửa đổi

Sự trợ giúp "Tư vấn tại chỗ" có dạng hình elip, nền gradien xanh da trời, viền trắng. Khác với "Hỏi ý kiến khán giả", phần chính chỉ có 1 thành viên của khán giả đứng vai, bên trái thành viên của khán giả là dấu $ còn bên phải là ?.

Hình ảnh Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.