FANDOM


Thái Đoàn Minh Tuấn là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 40 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 8 và ra về với 6.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Thái Đoàn Minh Tuấn Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Động từ nào sau đây còn là tên một loài động vật?
• A: Đi • B: Chạy
• C: Lết • D:
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại quả?
• A: Đu đủ • B: Sắp đủ
• C: Chưa đủ • D: Không đủ
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một ngọn núi ở Hà Tĩnh?
• A: Thực Lĩnh • B: Đại Lĩnh
• C: Tiểu Lĩnh • D: Hồng Lĩnh
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào còn thiếu trong câu hát: Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn Mà đời không ngại đào mấy con ...?
• A: Mương • B: Kênh
• C: Sông • D: Ao
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Đâu là tên của một loại gió?
• A: Phơn • B: Phởn
• C: Vui • D: Sướng
Kết quả thăm dò: A: 96% • B: 0% • C: 0% • D: 4%
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Bài hát nào sau đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến?
• A: Tạm biệt chim én • B: Mùa chim én bay
• C: Em như chim bồ câu trắng • D: Chim chích bông
Kết quả của tổ tư vấn: A, A, A
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây đổ bộ vào Khánh Hòa tháng 11/2017 có tên là gì?
• A: Damrey • B: Sơn Ca
• C: Talas • D: Khanun
Gọi điện thoại cho: Thái Đoàn Mai Phương
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50", sau đó dừng cuộc chơi
"Người bình thường" là tên liveshow của nhóm nhạc nào?
• A: Ngọt • B: DaLab
• C: Lộn Xộn • D: Microwave
Tiền vị
Nguyễn Đức Hảo
Thí sinh năm 2018
Thái Đoàn Minh Tuấn
Kế vị
Nguyễn Việt Dũng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.