Wiki Ai là triệu phú
Advertisement

Thái Vũ Lê Hoàng là một thí sinh trong Ai là triệu phú. Anh đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Thái Vũ Lê Hoàng[]

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại quả với vị chua là chủ đạo?
• A: Đọng • B: Nghẽn
• C: • D: Tắc
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây trái nghĩa với từ "giải vây"?
• A: Phong thủy • B: Phong tỏa
• C: Phong thanh • D: Phong nhã
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Trong ngành kim hoàn nước ta, hiện nay người ta quy ước một lượng vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng?
• A: 5 chỉ • B: 20 chỉ
• C: 10 chỉ • D: 40 chỉ
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Thông thường, bộ phận nào trên cơ thể người ngay từ khi sinh ra đã có số lượng là 2?
• A: Thận • B: Tim
• C: Dạ dày • D: Lưỡi
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
"Có cả vua lẫn hoàng hậu" là đặc điểm của các quân cờ xuất hiện trong môn cờ nào sau đây?
• A: Cờ tướng • B: Cờ vây
• C: Cờ cá ngựa • D: Cờ vua
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành"
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao: "Thân em như miếng ... khô. Kẻ thành tham mỏng, người thô tham dày"?
• A: Cau • B: Xoài
• C: Dừa • D: Trầu
Bạn đồng hành: Huỳnh Hạnh Thu
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến những nhà thông thái"
Đồi chè Thanh Chương nằm ở tỉnh nào của nước ta?
• A: Thái Nguyên • B: Lâm Đồng
• C: Sơn La • D: Nghệ An
Các nhà thông thái (Trương Anh Ngọc và Ngô Bá Lục) trợ giúp: D
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Giải thưởng thường niên Puskas của FIFA được trao cho cầu thủ sở hữu thành tích nào sau đây trong một năm?
• A: Pha kiến tạo đẹp nhất • B: Pha cứu thua đẹp nhất
• C: Bàn thắng đẹp nhất • D: Hành động Fair-Play nhất
Gọi điện thoại cho: Lâm Hoàng Nam
Trước
N/A
Thí sinh năm 2021
Thái Vũ Lê Hoàng
Kế tiếp
N/A
Advertisement