FANDOM


Thí sinh lên ghế nóng ít nhất hai lần là tập hợp các thí sinh đã xuất hiện trong chương trình ít nhất hai lần và đã vượt qua vòng Bấm bàn phím nhanh (nếu có).

Danh sách này có: 1 thí sinh.

Danh sách và phần thi Sửa đổi

Nguyễn Quang Đàm Sửa đổi

  • Bấm bàn phím nhanh (29 tháng 3, 2016)
Câu hỏi sắp xếp
Sắp xếp các loại ốc sau theo thứ tự xuất hiện trong từ điển.
• A: Ốc giác • B: Ốc dừa
• C: Ốc hương • D: Ốc len
Thứ tự đúng sẽ là:
B: Ốc dừa
A: Ốc giác
C: Ốc hương
D: Ốc len

Kết quả là 1 người duy nhất trả lời đúng là Nguyễn Quang Đàm ở 15 giây 55.

  • Chi tiết phần thi (29 tháng 3, 2016)
Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại hoa?
• A: Cúc sáo sậu • B: Cúc vàng anh
• C: Cúc họa mi • D: Cúc chào mào
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Các cụ có câu: "Im thin thít như ..." gì "nấu đông"?
• A: • B: Thịt
• C: Đậu • D: Rau
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Mào gà trống có màu gì?
• A: Nâu • B: Đen
• C: Xanh lục • D: Đỏ
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một loại cây?
• A: Lánh • B: Tấm
• C: Gạo • D: Trấu
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Có câu: "Mèo mả gà ..." gì?
• A: Rang • B: Đồng
• C: Kho • D: Hầm
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
Tên gọi nào sau đây không phải của Hà Nội xưa?
• A: Kinh Bắc • B: Đông Quan
• C: Đông Kinh • D: Đông Đô
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Tư vấn tại chỗ" và "Gọi điện thoại cho người thân"
Loài nào không phải là động vật nhai lại?
• A: Trâu • B: Hươu cao cổ
• C: Cừu • D: Ngựa
Kết quả của tổ tư vấn: C, D, D;
Gọi điện thoại cho: Đặng Nghĩa Hiệp
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
Dãy núi nào là ranh giới tự nhiên giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh?
• A: Bà Đen • B: Bạch Mã
• C: Hoành Sơn • D: Chứa Chan
Kết quả thăm dò: A: 4% • B: 19% • C: 54% • D: 23%
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" lấy bối cảnh chính ở miền đất nào?
• A: Hội An • B: Đà Lạt
• C: Bình Phước • D: Phú Yên
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian - Dừng cuộc chơi
Viện bảo tàng nghệ thuật Prado nằm ở thành phố nào?
• A: Rome • B: Madrid
• C: London • D: Vienna
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.