FANDOM


Trương Bình Nguyên là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 67 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Anh đã trả lời sai ở câu số 7 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Trương Bình Nguyên Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Chú voi trong bài hát "Chú voi con ở Bản Đôn" của nhạc sĩ Phạm Tuyên có đặc điểm gì?
• A: Chưa có lông • B: Chưa có ngà
• C: Chưa có vòi • D: Chưa có tai
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Không có loài chim nào sau đây?
• A: Cốc • B: Cuốc
• C: Sáo • D: Xẻng
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu không phải là một môn thể thao?
• A: Cầu lông • B: Cầu mây
• C: Cầu vồng • D: Cầu chinh
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Từ nào sau đây còn là tên một loài cá?
• A: Chuồn • B: Biến
• C: Lủi • D: Nấp
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là đơn vị tính khoảng cách giữa các vì sao?
• A: Dặm • B: Dao quăng
• C: Ngày • D: Năm ánh sáng
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Nước nào tuyên bố rời Liên minh Châu Âu (EU) vào năm 2016?
• A: Anh • B: Pháp
• C: Bồ Đào Nha • D: Hy Lạp
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "Xin ý kiến khán giả trường quay", "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay", "50:50" và "Gọi điện thoại cho người thân"
Ai là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Mạc?
• A: Mạc Đăng Doanh • B: Mạc Mậu Hợp
• C: Mạc Phúc Hải • D: Mạc Toàn
Kết quả thăm dò: A: 52% • B: 28% • C: 8% • D: 12%;
Kết quả của tổ tư vấn: B, B, B;
Gọi điện thoại cho: Trương Chí Dũng

Thông tin cơ sở Sửa đổi

  • Anh được biết đến là "Thánh nhọ năm 2018" vì ở câu số 7, dù đã sử dụng cả 4 sự trợ giúp nhưng anh vẫn không chọn được đáp án đúng.
Tiền vị
Phạm Quang Hoàng Việt
Thí sinh năm 2018
Trương Bình Nguyên
Kế vị
Đỗ Thị Lê
Tiền vị
Đặng Thu Thảo
Người chơi ấn tượng nhất
Trương Bình Nguyên
Kế vị
Phạm Văn Hùng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.